tag_img

लैंगिकता

<html><body><p>सेक्स ची आवड असेल तर वासना शमेपर्यत मुली सेक्स करतात.त्याचबरोबर शारीरिक ताकद असेल तोपर्यन्त सेक्स करतात .एकाच व्यक्तीमध्ये सेक्स कायम तसाच राहील असे नाही .तो विविध कारणानी कमी अधिक होऊ शकतो .नवीन लग्न झाले आणि आवड असेल तर सेक्स प्रमाण वाढलेले असते.सेक्स वाढण्यासाठी मलम, तेल,&nbsp; पेपरमधिल जाहिरात यावर विश्वास ठेऊ&nbsp; नका. </p> </body></html>
Likes  23  Dislikes      
WhatsApp_icon
<html><body><p>स्त्रीच्या चरमानंदाला एका वेगळ्या उंचीवंर नेऊन ठेवतील अशी अनेक स्थाने स्त्रीच्या शरीरात असतात&nbsp;&nbsp; त्यामुळे प्रणय करताना ही स्थान शोधणं खूप गरजेचं असतं.याद्वारे शरीरसुखातील वेगळी उंची गाठू शकतात आणि आपल्या पार्टनरला कायम आनंदी ठेवू शकतात.</p> </body></html>
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid