tag_img

प्रेम समजून घेणे

<html><body><p>बरोबर&nbsp; आहे पण त्यात नीती आणि संस्कार असले पाहिजेत&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> </body></html>
Likes  2  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid