ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಬಿಂದಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಂಪತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1.1 ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತರ ಇರೋದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀವು ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದೆಂದರೆ
ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಬಿಂದಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಆಯಸ್ಸು ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಡ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಂಪತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1.1 ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತರ ಇರೋದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀವು ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯುವುದೆಂದರೆ
Likes  21  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid