tag_img

ಮತ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚುನಾವಣೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಿಸುತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ದಿನದಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಚುನಾವಣೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಿಸುತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ದಿನದಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಡೋದು
ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾಡೋದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಮತದಾರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಚ್ಚ ಲಾಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ತುಂಬೋದು ಅಂವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ದಂತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಮತದಾರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಚ್ಚ ಲಾಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ತುಂಬೋದು ಅಂವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮತದಾರರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ದಂತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ
Likes  60  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಲವಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹಾಯ್ ಟೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಗ್ರನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 9 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ತೆನೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಕೇಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಲವಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹಾಯ್ ಟೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಗ್ರನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಂಬರ್ 9 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ತೆನೆ
Likes  75  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

1 ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
1 ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನುಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಂಚಮುಕ್ತ ದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ನುಡಿ ಸೋಮೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತವರಾಗೆರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಆಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರುಗಳು ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಇವತ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಉದರವ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಡವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಹರ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಸರೋವರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು d500 rs.95 ಹೆಸರೇ ಕಳಿಸಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 500 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ
ನುಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಂಚಮುಕ್ತ ದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ನುಡಿ ಸೋಮೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತವರಾಗೆರ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಆಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದರಿದ್ರನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಡರುಗಳು ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ದರಿದ್ರ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಇವತ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಉದರವ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಡವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಹರ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಸರೋವರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು d500 rs.95 ಹೆಸರೇ ಕಳಿಸಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 500 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ
Likes  12  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬಲಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಜನರು ಮತ ಹಾಕಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ
Romanized Version
ಬಲಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಜನರು ಮತ ಹಾಕಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆBalishtha Pakshagalige Holisidare Samanya Janathege Janaru Mata Hakalu Hindetu Hakuththare Haudu Ekendare Modalige Janarige Nambike Iruvudilla Hage Avara Bagge Hechchu Tilidu Iruvudilla Hagagi Balu Samanya Janaru Baruththare
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಇದೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಮತ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಇದೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಮತ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ
Likes  23  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಓಟು ನೋಟಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ತಾನೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬರಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಆಸೆ ಯಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಓಟು ನೋಟಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ತಾನೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬರಿ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಆಸೆ ಯಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
Likes  7  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೋಟೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಡೆದ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಐದು ಲಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಾನಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿರೋಧ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು
ಹೋಟೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಡೆದ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಐದು ಲಕ್ಷ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಾನಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿರೋಧ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೇವೇಗೌಡರು 5 ಲಕ್ಷ 9845 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾವಿರ 977 ರಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ನೌಕದಳದ 1980ರಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂತರ ಅರ್ಧ 989 ಹೆಚ್ಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂತರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸಾವಿರ 993 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ರುದ್ರಗೌಡ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ನಂತರ ಹೋದ 398 ನೆರಳಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಬಂದರು 1099 ಜಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2017 ನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು 2009ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಂದರ ಕೊನೆದಾಗಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು
ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೇವೇಗೌಡರು 5 ಲಕ್ಷ 9845 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪಿಚ್ಚರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾವಿರ 977 ರಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ನೌಕದಳದ 1980ರಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂತರ ಅರ್ಧ 989 ಹೆಚ್ಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂತರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಸಾವಿರ 993 ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ರುದ್ರಗೌಡ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ನಂತರ ಹೋದ 398 ನೆರಳಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಬಂದರು 1099 ಜಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2017 ನಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು 2009ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಂದರ ಕೊನೆದಾಗಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನತಾ ದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಈಗಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮತದಾನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 290 ಗಳಿಂದ ಮೇಲುಗೈ ಕಂಡಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 54 ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ
ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಈಗಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಮತದಾನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 290 ಗಳಿಂದ ಮೇಲುಗೈ ಕಂಡಿದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 54 ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid