tag_img

ಮತದಾನ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತವೇ ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು
ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 2 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸುತ್ತ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತವೇ ತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತದಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
Likes  10  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

1 ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
1 ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮತದಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮತದಾನದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ
ಮತದಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಮತದಾನದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಉನ್ನತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಂತ 5 ಮತದಾನ 2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾನ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 33% ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 62 ಪಾಯಿಂಟ್ 60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 80 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಂತ 5 ಮತದಾನ 2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾನ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 33% ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 62 ಪಾಯಿಂಟ್ 60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ 80 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid