ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು
ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು
Likes  20  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರೂಪ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಇಂಟರ್ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇರಬಹುದು ಮಲಯಾಳಿ ಇರಬಹುದು ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ ಸೊಂಗ್ ಯಾದಾಗ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ರಾಮ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಏನು ನೀವು ಜಟಿಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ
ರೂಪ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಇಂಟರ್ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಇರಬಹುದು ಮಲಯಾಳಿ ಇರಬಹುದು ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಇದೆ ಭಾಷೆ ಸೊಂಗ್ ಯಾದಾಗ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ರಾಮ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಏನು ನೀವು ಜಟಿಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪ್ರತಿಮೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ
Likes  79  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂದೇಶ ಬೇಡ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ
ಆ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಿರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂದೇಶ ಬೇಡ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಭಾಷೆಗಳು 72 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಇದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಬರಬಹುದು
ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಭಾಷೆಗಳು 72 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಿಕೆಯ ಇದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಬರಬಹುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯುಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಪ್ರಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 2ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಜಿನಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ನಂತರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಹೋದಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಷರ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ್ರೋಪೋಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು
ಯುಪಿಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಪ್ರಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 2ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಜಿನಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ನಂತರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಹೋದಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಷರ ಲಿಟರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ್ರೋಪೋಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು
Likes  19  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಜಾಗತಿಕ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಏಕಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಜಾಗತಿಕ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಏಕಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ
Romanized Version
ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲHuduga Hudugi First Time Mathadodu Andare Ondu Snehada Reethiyindalu Mathaduvudilla
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನೀವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ
Romanized Version
ನೀವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿNeevu Bharathada Sanvidhanada Bagge Tilidukollalu Durga Prasad Avaru Barediruva Pusthakavannu Odi
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಹಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಹಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯುಪಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿನಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮನೆ ದೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಯುಪಿಸಿ ಪಿಗೆಚೆಟ್ ಜನ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಯುಪಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಜಿನಲ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮನೆ ದೇನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಯುಪಿಸಿ ಪಿಗೆಚೆಟ್ ಜನ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid