tag_img

ಬೆಳೆದುಬಂದ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಟಾಟಾ ಅಗ್ರಿ ದೇಶದವರ ಮೆಟಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ರಾಂಕ್ ಡಿಜೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಂತಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ
ಟಾಟಾ ಅಗ್ರಿ ದೇಶದವರ ಮೆಟಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ರಾಂಕ್ ಡಿಜೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಂತಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ
Likes  71  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅರಿವು ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಅರಿವು ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ರಾಜಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಅವರು ಬೆಳೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಷ್ಟುರವಾದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಪಾತ ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಪರ್ಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ರಾಜಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಅವರು ಬೆಳೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಷ್ಟುರವಾದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಪಾತ ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಪರ್ಸಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಸಂಗಾತಿಯ 5.3 ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿಯ 6.3 ಇಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಎತ್ತರ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಎತ್ತರ 5.1 ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4.1 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಸಂಗಾತಿಯ 5.3 ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿಯ 6.3 ಇಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಎತ್ತರ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಎತ್ತರ 5.1 ಇಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 4.1 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹರಿ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಿರೋ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನ ವಂಶ ವಂಶ ಅವಳಿಂದ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಎತ್ತರವಾಗಲು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಅದರ ನ್ನು ಅಂದಂಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹೈಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿದ್ದ ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ವಂಶಾವಳಿ ಎಂದೇ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು
ಹರಿ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಿರೋ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನ ವಂಶ ವಂಶ ಅವಳಿಂದ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಎತ್ತರವಾಗಲು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಅದರ ನ್ನು ಅಂದಂಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹೈಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಿದ್ದ ಹಿಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ವಂಶಾವಳಿ ಎಂದೇ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಜಾಬ್
Likes  28  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid