tag_img

ತಂದೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತ ಪಾರಿಜಾತ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅದಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು
ಅದಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚಿಂಗಾರಿ ಮಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾಂತ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪಿತಾಮಹ ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು
ಚಿಂಗಾರಿ ಮಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾಂತ ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪಿತಾಮಹ ಗೊತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು
Likes  70  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ದುರ್ಬಲತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದಾನಧರ್ಮದ ಗುಣ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಗಳು ಯುದ್ಧದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ತುಮಕೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ನಾಯಕರು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಜನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದರು ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಂಭವನೀಯ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಡಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಎದುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷಗುಣ ಏನು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾರುಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಬಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬಾರದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದುಡಿದು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದರೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನಾನೇನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣವಂತ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಮ್ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ 8 ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ರೆಸ್ತ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಳಿಸಬಹುದು ಮನ್ಶಾಕ್ ರೈತನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಲ್ಮ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು 50ah ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂದರು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ ನಡೆದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವಿಚಾರ ನೀವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಇನ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೂರ ಆದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಸರಿಸಿದರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮಹಾತ್ಮನ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಆಲದಮರ ನಿಜ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಕೂಲಾಗಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತರ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು ನನ್ನದೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂತಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಚಂದು ಪೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರಾ ಒಂಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಕೊನೇಟಿ ಹಾಸ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ತಾಯಿಗಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಮೇಜ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಮೇನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ಮಕ್ಳು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಂಕ್ ಯೂ ಸೋ ಮಚ್
ದುರ್ಬಲತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದಾನಧರ್ಮದ ಗುಣ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಗಳು ಯುದ್ಧದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ತುಮಕೂರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ನಾಯಕರು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಜನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದರು ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಂಭವನೀಯ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಡಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಎದುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷಗುಣ ಏನು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾರುಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಬಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬಾರದು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದುಡಿದು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದರೂ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಗುರುಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನಾನೇನು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣವಂತ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಕೊನೆ ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಮ್ಮನೆ ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ 8 ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ರೆಸ್ತ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಳಿಸಬಹುದು ಮನ್ಶಾಕ್ ರೈತನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಿಲ್ಮ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು 50ah ಪ್ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ವಿಚಾರ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂದರು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ ನಡೆದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವಿಚಾರ ನೀವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಇನ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೂರ ಆದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ಸರಿಸಿದರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಂಬಂಧ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮಹಾತ್ಮನ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಆಲದಮರ ನಿಜ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಕೂಲಾಗಿ ಪಾಸಪೋರ್ಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತರ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು ನನ್ನದೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂತಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಚಂದು ಪೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರಾ ಒಂಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಕೊನೇಟಿ ಹಾಸ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ತಾಯಿಗಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಮೇಜ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅಮೇನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ಮಕ್ಳು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಂಕ್ ಯೂ ಸೋ ಮಚ್
Likes  111  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂದೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆನೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು ಒಬ್ಬರು ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಸೆಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿನ ಏನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ ತಂದೆ ನಾವ್ ಯಾವುದು ಸೇರ್ಬೇಕು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸೋನಂ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಂದೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆನೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು ಒಬ್ಬರು ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಸೆಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿನ ಏನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ ತಂದೆ ನಾವ್ ಯಾವುದು ಸೇರ್ಬೇಕು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸೋನಂ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹಾ ವಿಲನ್
Romanized Version
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹಾ ವಿಲನ್Manovigyanada Pithamaha Vilan
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಭೌದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು
Romanized Version
ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಭೌದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದುSiddartha Gauthama Buddharu Bhauddha Shasthrada Pithamaha Endu Helabahudu
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮಗನ ವಯಸ್ಸು
Romanized Version
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮಗನ ವಯಸ್ಸುEe Prashnegeuththara Tandeya Vayassu Muvaththeradu Maththu Magana Vayassu
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ
Romanized Version
ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆSri Purandaradasarannu Kannadada Sangeeta Pithamaha Endu Helalaguththade
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಮೆಗಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
Romanized Version
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಮೆಗಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆBharathada Ithihasa Pithamaha Endu Mega Status Nannu Kareyuththare
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಹೆರೋಡೋಟಸ್
Romanized Version
ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಹೆರೋಡೋಟಸ್Ithihasada Pithamaha Herodotas
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಚಾಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಚಾಲ್ಸ್ ಬಬೇಜ್
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಭೂಮಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಭೀಷ್ಮಕ
ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಭೂಮಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಭೀಷ್ಮಕ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಹೆರೋಡೋಟಸ್
ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಹೆರೋಡೋಟಸ್
Likes  19  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid