ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೆಫ್ಲಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು
ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೆಫ್ಲಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು
Likes  115  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರುತ್ತೆ
Likes  121  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗುಡ್ ಲಕ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್
ಗುಡ್ ಲಕ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್
Likes  117  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ
ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ
Likes  113  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ
ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ
Likes  112  Dislikes      
WhatsApp_icon
<html><body><p> ಪಿನಿಶರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು dhoni .....ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇರೋಪ್ಲೈನ್ .....ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ .......ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಕರಿ ಇರೋದು dhonige.ಮಾತ್ರಾ .....hardik pandya&nbsp; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ....ಆದ್ರೆ dhoni...style ಬೇರೆ ನೋಡೋಕೆ ಕುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ......ಹಾಗಾಗಿ ರಿಟೈರ್ ಹಾಗೋಧು ಬೇಡ </p> </body></html>
Likes  20  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid