tag_img

ಕಾನೂನು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 370 ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವನ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಸ್ಟು ನಿನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುನಿ ತನದಿಂದ ಭಾರತ ಬಂದರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ
ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 370 ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವನ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಸ್ಟು ನಿನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುನಿ ತನದಿಂದ ಭಾರತ ಬಂದರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ
Likes  73  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಾಲ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಡಿಗಳು
ಕಾಲ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿಡಿಗಳು
Likes  70  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು
ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು
Likes  81  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿತೋ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿತೋ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶ ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಬೇ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳಿದು ಎಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಯುವತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ
ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶ ಈಗ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಬೇ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳಿದು ಎಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುಡ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಯುವತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2009ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರ 951 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯ ವಿಧದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸದಸ್ಯರು ಲೇಖನ 102 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2009ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರ 951 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಎರಡನೆಯ ವಿಧದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತ ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸದಸ್ಯರು ಲೇಖನ 102 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ 15 ನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು 25ನೇ ವಿಧಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ತಮ್ಮ ದೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸುವ ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕನು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತಹಕ್ಕು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಧುನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಜಾತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಳಾಸ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಕೆಟ್ಟವರು ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ 15 ನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು 25ನೇ ವಿಧಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ತಮ್ಮ ದೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಚರಿಸುವ ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕನು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತಹಕ್ಕು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಧುನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಜಾತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸರಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಳಾಸ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಕೆಟ್ಟವರು ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
Likes  6  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು
ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು
Likes  69  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೌದು ನೀವು ದಿತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಳ ಕಾಲ ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
Romanized Version
ಹೌದು ನೀವು ದಿತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗಳ ಕಾಲ ಸಮಗ್ರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆHaudu Neevu Dithiya PUC Mugida Nanthara LLB Annu Madabahudu Neevu BA LLB Madabahudu Athava BBMP Gala Kala Samagra Padavipurva Karyakramavannu Ayke Madikollabahudu Pravesha Padeyalu Neevu Pravesha Pareeksheyannu Needabekaguththade
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಂಪನಿ 2956 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ 2013ರ ಕಾಲಂಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು
Romanized Version
ಕಂಪನಿ 2956 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ 2013ರ ಕಾಲಂಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕುCompany 2956 R Prakara Antha Kampaniyu Nirdharisuva Dinankadandu Hanakasu Varsha Konegollalu Kampanigalige Anumathi Needalagiththu Adare R Columns Kampanigalu Tamma Hanakasu Varshavannu Prathi Varsha March Randu Konegollabeku
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಗಳು ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಎಂಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು
Romanized Version
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜು ಗಳು ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಎಂಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರುKarnatakada Kelavu Uththama Law Kaleju Galu Endare Nyashanal Law School Of India University MMS Bengaluru Bengaluru City Maththu Ramayya College Of Bengaluru Hagu Society Bengaluru Steshan Of Leegal Studies Bengaluru Law College Mangaluru
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಕ್ಷಣಾಪಡೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಆಗಿದೆ
Romanized Version
ರಕ್ಷಣಾಪಡೆಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಆಗಿದೆRakshanapadeya Vibhagagalu Bhartiya Naukapade Bhartiya Bhu Sene Hagu Bhartiya Vayusene Agide
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಜನ್ ಗೋಗಾಯ್ ಅವರು ಇವರು 23 4 2012 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಜನ್ ಗೋಗಾಯ್ ಅವರು ಇವರು 23 4 2012 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

a1 ಲಾನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
a1 ಲಾನ ಶುಲ್ಕಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು
ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು
Likes  7  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಳ್ಳದ ಹರಿವಿನ ನೀರಿಗೆ ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಾದರೂ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಹಳ್ಳದ ಹರಿವಿನ ನೀರಿಗೆ ತಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಾದರೂ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 15942 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ 959 ರ ವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 14 2891 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆರನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರ 956 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಲ ರೆಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರು ಉಮೆನ್ ಲೇಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು
ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಯಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 15942 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ 959 ರ ವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 14 2891 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆರನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರ 956 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಜುರಿಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಲ ರೆಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರು ಉಮೆನ್ ಲೇಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ತಿಸ್ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 15ನೇ ಸಾವಿರ 958 ರಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದರು
ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ತಿಸ್ ದಿನೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 15ನೇ ಸಾವಿರ 958 ರಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಗಿದ್ದರು
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಅಥವಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹಕ್ಕು ನಂತರ ಗೋಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಕ್ಕು ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಹಕ್ಕು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಜೋಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಧನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಎಸ್ ನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಆಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು 5ನೇ ಮತ್ತು 14 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ನಾಗರಿಕರು ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಐದನೇ ಮತ್ತು 14 ನೇ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಳಿತಿಕಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಅಥವಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಹಕ್ಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹಕ್ಕು ನಂತರ ಗೋಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಕ್ಕು ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಹಕ್ಕು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಜೋಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಧನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಎಸ್ ನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಆಗೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು 5ನೇ ಮತ್ತು 14 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ನಾಗರಿಕರು ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಐದನೇ ಮತ್ತು 14 ನೇ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಳಿತಿಕಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾನೂನಿನ ವಿಧಗಳು ಜಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಇದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ದಂಗಾಗಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಸೇರಿದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಧನ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ನಂತರ ಬರೋದು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅದು ರೋಮನ್ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಗೊಂಡ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಥವಾ ಏಕವಚನ ಶಾಸಕರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಂತ್ರಕನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾನೂನಿನ ವಿಧಗಳು ಜಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಇದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ದಂಗಾಗಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಸೇರಿದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಧನ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ನಂತರ ಬರೋದು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅದು ರೋಮನ್ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಗೊಂಡ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ದೇಹವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅಥವಾ ಏಕವಚನ ಶಾಸಕರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಂತ್ರಕನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಾನೂನು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಪರಾಧ ಎಂದರೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗಳ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅತಿರೇಕದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕೃತ್ಯಗಳು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಕಾನೂನು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಪರಾಧ ಎಂದರೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗಳ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅತಿರೇಕದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕೃತ್ಯಗಳು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid