tag_img

ಕರ್ನಾಟಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಸಿ ಆಗಬಹುದು ಮತ ಗಿಡ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಸಿ ಆಗಬಹುದು ಮತ ಗಿಡ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ mp3 1.10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಹ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ರೈತರು ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನೂರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು ಮತ್ತು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡದ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ
Romanized Version
ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನ mp3 1.10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಹ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ರೈತರು ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನೂರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು ಮತ್ತು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡದ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆAvaru Prakrithiya Ide Ashtu Janarannu Prathinidhisuththare Avaru MLA Avaru Onderadu Laksha Janga Mp3 1.10 Laksha Janarannu Prathinidhisuththare Avarigella Janarige Enu Beku Anthaha Mulaka Aarogya Samasyegalannu Kshamisabekagi Raitharu Badavaru Enu Madabeku Sarkarada Yojanegalella Nuru Baori Muttabeku Niyamithavagi Aarogya Kanunu Drishtiyinda Nodidalu Maththu Adu Sarkarada Manadandada Vilamba Dhorane Anusarisuththide Tumba Kandubaruththade Ee Pasitiviti Janaprathinidhigalige Bahala Doddadu Vasthu Pradarshana Maduva Mulaka Janarige Turthagi Kalpisikodabeku Andamathrakke Kanunu Savalaththugalive Nanu Nidhanakke Madikondiruththade Janapriya Shasakarada K
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ದಿನ ಕೊಡಬಹುದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಇತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಅಪ್ರುವಲ್ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇದರಿಂದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷ ಆದ್ರೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅಥವಾ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ
ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕೂತಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ದಿನ ಕೊಡಬಹುದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಇತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಅಪ್ರುವಲ್ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇದರಿಂದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಷ ಆದ್ರೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅಥವಾ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ
Likes  3  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
Romanized Version
ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರುNanna Mithra Karedukondu Nirdhara Madidare Adu Samishra Madikondavaru Madidare Innu Kelavaru Maduththiddaru
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ವೇತನ ಮಾಡಬೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು
Romanized Version
ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೇತನ ವೇತನ ಮಾಡಬೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕುBrashtachara Ivaththu Ella Kshethradalli Mukhyavagi Prachara Padeyuvudu Hege Anavarana Madaliddu Yavude Sarkari Kelasakke Baruvanthaha Yavude Adare Madabeku A Mulakavagi Ella Vethana Ella Vethanavannu Ella Vethana Vethana Madabek Avarige Avashyakathe No Madabeku
Likes  3  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ನಗರ ಬಳಸುವುದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದಿನದಿಂದ ಕೆಲಸದವನು ಬುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ರುದ್ರ ರೈಟ್ರು ಮಾದೇವ ಸತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡೋರ್ ಯಾರು ಈಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
Romanized Version
ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ನಗರ ಬಳಸುವುದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದಿನದಿಂದ ಕೆಲಸದವನು ಬುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ರುದ್ರ ರೈಟ್ರು ಮಾದೇವ ಸತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡೋರ್ ಯಾರು ಈಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆR R Nagar Nagar Balasuvudu Flight Bagge Eradu Kannugalu Ondu Sainika Innondu Vidhana Hege Emba Paristhithi Nirmanavada Dinadinda Kelasadavanu Buddi Baruththe Other Jothe Jothe Jothe Rudra Raitru Madeva Sathi Ondu Halli Bittu Pattana Mador Yaru Igina Arthika Paristhithi Uththamavagide
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಳಚೆ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಳಚೆ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾಗಣ್ಣ ಮಾಡಿ ರೈತರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರಕಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕುಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಟ್ಟನ ಅವರವರ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೆ2 ಬೆಳಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ನೆಲದ ಅಂತ ಅಂತ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಆದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಒಳ್ಳೆತನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲೆತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ
ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾಗಣ್ಣ ಮಾಡಿ ರೈತರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರಕಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಕುಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಟ್ಟನ ಅವರವರ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೆ2 ಬೆಳಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಈ ದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ನೆಲದ ಅಂತ ಅಂತ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಆದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಒಳ್ಳೆತನ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲೆತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಜಮಾ ಎಂವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಜಮಾ ಎಂವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid