tag_img

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾರತ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜದ ಸತ್ ಕೆ ಪುತ್ರ ಕ ಕ್ಯ ನಾಂ ತ ಶೃತಿ ನಾಮ್ ಕೆ ಅಲವ ಆರ್ ವಿಥಾಟ ಹೋಮೆ ಕೀ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸತ್ ಕೀಟ ರಾಜ ರಾಣಿ ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ಕೆ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇಂತಿ ನೋ ರಾಣಿಯ ಗೋಶಲ್ ಯಾಕೆ ರಾಮ್ ಕೆ ಕೈಕೆ ಭರತ್ ಆರ್ಟ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಗಳು ಬರೆಸಿ ಚೋಟಿಕ್ ರಮ್ಯ ಪಯೋಗ ರಾಮ್ ಭರತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶತ್ರು ಧನ್ಯವಾದ
ಆಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜದ ಸತ್ ಕೆ ಪುತ್ರ ಕ ಕ್ಯ ನಾಂ ತ ಶೃತಿ ನಾಮ್ ಕೆ ಅಲವ ಆರ್ ವಿಥಾಟ ಹೋಮೆ ಕೀ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸತ್ ಕೀಟ ರಾಜ ರಾಣಿ ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ಕೆ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇಂತಿ ನೋ ರಾಣಿಯ ಗೋಶಲ್ ಯಾಕೆ ರಾಮ್ ಕೆ ಕೈಕೆ ಭರತ್ ಆರ್ಟ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಗಳು ಬರೆಸಿ ಚೋಟಿಕ್ ರಮ್ಯ ಪಯೋಗ ರಾಮ್ ಭರತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶತ್ರು ಧನ್ಯವಾದ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡ್ ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾನಿಕ
ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡ್ ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾನಿಕ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನದು ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ದುಡಿತಾರೆ ನೀನು ಅನುಭವಸ್ಥ ವೆಂಕಟ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೆ ತಿಂಕ್ ಐ ಅಂ ವೇರಿ ವೇರಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದು ಯಾವ ಮೀನು ಯಾರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಏರ್ಟೆಲ್ ಇವತ್ತು 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಜನ ಜನ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ವಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನದು ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ದುಡಿತಾರೆ ನೀನು ಅನುಭವಸ್ಥ ವೆಂಕಟ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೆ ತಿಂಕ್ ಐ ಅಂ ವೇರಿ ವೇರಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಂದು ಯಾವ ಮೀನು ಯಾರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಏರ್ಟೆಲ್ ಇವತ್ತು 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಜನ ಜನ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ವಾ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಚಳುವಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಮುತ್ತ ಕಂತೆ ಕೆಲಸನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಬ್ಬದ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಚಳುವಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಮುತ್ತ ಕಂತೆ ಕೆಲಸನ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಬ್ಬದ
Likes  72  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವಿದೇಶ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತೃ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ
ವಿದೇಶ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತೃ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ
Likes  68  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಫಕಿಂಗ್ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಫಕಿಂಗ್ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ
Likes  82  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ 437 ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ರವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ ಪುನೀತ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಡೆದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಲಿಪ್ತ ನಿತಿ ವಿಮುಖರಾದರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪಿನ ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ
ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ದದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ 437 ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ರವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ ಪುನೀತ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಡೆದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಲಿಪ್ತ ನಿತಿ ವಿಮುಖರಾದರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪಿನ ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ
Likes  46  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಜನವರಿ 3.19 7ರಂದು ಜಾನಕಿನಾಥ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಎಂದರೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ರಂದು ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಹೋರಾಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಜನವರಿ 3.19 7ರಂದು ಜಾನಕಿನಾಥ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅವರ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಎಂದರೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ರಂದು ತೈವಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತರೆ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ಸಿಂಧು ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಒಂದು ಪರ್ಶನ್ ಪ್ರತಿಯ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತರೆ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ಸಿಂಧು ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಒಂದು ಪರ್ಶನ್ ಪ್ರತಿಯ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಂತ ಅದು ನಿನ್ನಂಥವರು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು ನೀಡುವಾಗ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ
Romanized Version
ಪ್ರಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಂತ ಅದು ನಿನ್ನಂಥವರು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು ನೀಡುವಾಗ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತPrana Anivaryavada Antha Adu Ninnanthavaru Enu Bagge Pakisthanada Bedike Rahul Helike Mahathma Gandheeji Avaru Kuda Adakke Oppabekayithu Needuvaga Karanakke Ala Antha
Likes  64  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗಣಪ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು
ಗಣಪ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು
Likes  85  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಕೊಂದವರು ನಾತುರಾಂ ಗೋಡ್ಸೆ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಕೊಂದವರು ನಾತುರಾಂ ಗೋಡ್ಸೆ
Likes  3  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬಾಬರ್
ಬಾಬರ್
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನ
Likes  2  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗುಪ್ತರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ
ಗುಪ್ತರ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರ 631 80,000 ಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಇಲಿಯಾನ ದಲ್ಲಿದೆ
ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರ 631 80,000 ಜನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಇಲಿಯಾನ ದಲ್ಲಿದೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹರ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಜಪೂತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಹಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮನೆತನಗಳು ಲಿವೆ
ಶಾತವಾಹನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹರ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಜಪೂತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಹಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮನೆತನಗಳು ಲಿವೆ
Likes  20  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚದನ್ ವತಿ ಶಾಸನ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಯೂರಶರ್ಮನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿರುಬನಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ತೋಳ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ನದಿಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿವಾಸವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಶಾಸನ ಚದನ್ ವತಿ ಶಾಸನ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಯೂರಶರ್ಮನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿರುಬನಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ತೋಳ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾತವಾಹನ ನದಿಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿವಾಸವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  71  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದವರು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 31ನೇ ಆಗ ಸಾವಿರ 269 ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನ ಹೊಂದಿದ 28ನೇ 2627 ರಾಜ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ತಂದವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು
ತಂಬಾಕು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದವರು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 31ನೇ ಆಗ ಸಾವಿರ 269 ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನ ಹೊಂದಿದ 28ನೇ 2627 ರಾಜ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ತಂದವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು 2017ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರು ಹುಟ್ಟಿದ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 571 2 ಮೆಕ್ಕಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು 832 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಬುಲ್ ಖಾಸಿಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಏಕೀಶ್ವರವಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರು ಹುಟ್ಟಿದ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 571 2 ಮೆಕ್ಕಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು 832 ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಬುಲ್ ಖಾಸಿಂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಏಕೀಶ್ವರವಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಪಚಾರವನ್ನು 2300 ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ 150 ದಶಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಪಚಾರವನ್ನು 2300 ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ 150 ದಶಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೊ ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಮಟ್ಟ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೊ ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಮಟ್ಟ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರೀಟಾ ಫರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದರು
ರೀಟಾ ಫರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದರು
Likes  4  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಲು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲ ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಬರ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ತಂದರು
16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಲು ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲ ರಾಜ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾಬರ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ತಂದರು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಪಂಪ ಕನ್ನಡದ ಆದಿ ಮಹಾಕವಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳ ಕರ್ತೃ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಸೇರಿದ ಚಂಪೂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಕವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಪಂಪ ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪನನ್ನು ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ಪಂಪ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅರಿಕೇಸರಿ 2
ಪಂಪ ಕನ್ನಡದ ಆದಿ ಮಹಾಕವಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳ ಕರ್ತೃ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಸೇರಿದ ಚಂಪೂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಿಕವಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಪಂಪ ಕನ್ನಡದ ರತ್ನತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪನನ್ನು ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂದು ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲವನ್ನು ಪಂಪ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಪನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅರಿಕೇಸರಿ 2
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ 919 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸೇನೆ ಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ನಡೆದ ಮಾರಣಹೋಮ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 379 ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರ ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಧೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ 919 ರಲ್ಲಿ
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ 919 ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸೇನೆ ಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ನಡೆದ ಮಾರಣಹೋಮ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 379 ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೀಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರ ಎಂಟು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಧೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ 919 ರಲ್ಲಿ
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ 900 24 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನಂತರ ಗಂಗರಾಜು ದೇಶಪಾಂಡೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ 900 24 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ನಂತರ ಗಂಗರಾಜು ದೇಶಪಾಂಡೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
vokalandroid