రాగ .కం ? ...

ఎవరు పాడగలరు అమ్మ అను రాగంకన్నా తీయ్యని రాగం అమ్మేగా అమ్మేగా తొలిపలుకు నేర్చుకున్న బాషకి అమ్మేగా ఆదిస్వరం ప్రాణమనే పాటకి ఎవరు రాయగలరు అమ్మ అను మాటకన్నా కమ్మని కావ్యం ఎవరు పాడగలరు అమ్మ అను రాగంకన్నా తీయ్యనికథారచన · కవిత్వంలో శ్రీశ్రీ ప్రస్థానం, పరిణామం · కినిమా పత్రికనుంచి · ఖమాజ్/ ఖమాచ్/ కమాస్ రాగం · పలుకుబడి: మానవ బంధుత్వ పదాలు · మహాకవి తెనాలి రామకృష్ణుని 'పాండురంగ మాహాత్మ్యము' · మూడు లాంతర్లు – 9 · వేణునాదం .
Romanized Version
ఎవరు పాడగలరు అమ్మ అను రాగంకన్నా తీయ్యని రాగం అమ్మేగా అమ్మేగా తొలిపలుకు నేర్చుకున్న బాషకి అమ్మేగా ఆదిస్వరం ప్రాణమనే పాటకి ఎవరు రాయగలరు అమ్మ అను మాటకన్నా కమ్మని కావ్యం ఎవరు పాడగలరు అమ్మ అను రాగంకన్నా తీయ్యనికథారచన · కవిత్వంలో శ్రీశ్రీ ప్రస్థానం, పరిణామం · కినిమా పత్రికనుంచి · ఖమాజ్/ ఖమాచ్/ కమాస్ రాగం · పలుకుబడి: మానవ బంధుత్వ పదాలు · మహాకవి తెనాలి రామకృష్ణుని 'పాండురంగ మాహాత్మ్యము' · మూడు లాంతర్లు – 9 · వేణునాదం .Evaru Padagalaru Amma Anu Ragankanna Teeyyani Ragam Ammega Ammega Tolipaluku Nerchukunna Bashaki Ammega Adisvaram Pranamane Pataki Evaru Rayagalaru Amma Anu Matakanna Kommani Kavyam Evaru Padagalaru Amma Anu Ragankanna Teeyyanikatharachana · Kavitvamlo Sreesree Prasthanam Parinamam · Kinima Patrikanunchi · Khamaj Khamach Kamas Ragam · Palukubadi Mannava Bandhutva Padalu · Mahakavi Tenali Ramakrishnuni Panduranga Mahatmyamu · Mudu Lantarlu – 9 · Venunadam .
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches: Raaga Kam ?,


vokalandroid