డేవిస్ జలసంధి (గ్రీన్ లాండ్)ప్రసిద్ధి చెందాయి? ...

మాజిలాన్‌ జలసంధి ఇది దక్షిణ అమెరికా చివర,అర్జెంటీనావద్దపసిఫిక్‌మహాసముద్రాన్ని,అట్లాంటిక్‌మహాసముద్రాన్ని కలుపుతున్న జలసంధి. డేవిస్‌ జలసంధి ఇది గ్రీన్‌లాండ్, లాబ్రాడర్‌ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది. ఇది అతిపెద్ద జలసంధి.ఇది గ్రీన్‌లాండ్ను, బాపిన్‌ దీవులను కలుపుతుంది.ఇది గ్రీన్‌లాండ్కు, ఐస్‌లాండ్‌కు మధ్యలో ఉంది. డోవర్‌ జలసంధి : ఇది ఫ్రాన్స్‌ బ్రిటన్‌ దేశాల మధ్య ఇంగ్లీష్‌ ఛానల్‌ను ఉత్తర సముద్రంలో కలుపుతుంది.
Romanized Version
మాజిలాన్‌ జలసంధి ఇది దక్షిణ అమెరికా చివర,అర్జెంటీనావద్దపసిఫిక్‌మహాసముద్రాన్ని,అట్లాంటిక్‌మహాసముద్రాన్ని కలుపుతున్న జలసంధి. డేవిస్‌ జలసంధి ఇది గ్రీన్‌లాండ్, లాబ్రాడర్‌ ప్రాంతాలను కలుపుతుంది. ఇది అతిపెద్ద జలసంధి.ఇది గ్రీన్‌లాండ్ను, బాపిన్‌ దీవులను కలుపుతుంది.ఇది గ్రీన్‌లాండ్కు, ఐస్‌లాండ్‌కు మధ్యలో ఉంది. డోవర్‌ జలసంధి : ఇది ఫ్రాన్స్‌ బ్రిటన్‌ దేశాల మధ్య ఇంగ్లీష్‌ ఛానల్‌ను ఉత్తర సముద్రంలో కలుపుతుంది. Majilan‌ Jalasandhi Eaede Dakshina Amerika Chivara Arjenteenavaddapasifik‌mahasamudranni Atlantik‌mahasamudranni Kaluputunna Jalasandhi Devis‌ Jalasandhi Eaede Green‌land Labradar‌ Prantalanu Kaluputundi Eaede Atipedda Jalasandhi Eaede Green‌landnu Bapin‌ Deevulanu Kaluputundi Eaede Green‌landku Ais‌land‌ku Madhyalo Undi Dovar‌ Jalasandhi : Eaede Frans‌ Britan‌ Desala Madhya Ingleesh‌ Chhanal‌nu Uttara Samudramlo Kaluputundi
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches: Devis Jalasandhi Green Laund Prasiddhi Chendayi,


vokalandroid