మహా భారతం దేనికి ప్రసిద్ధి చెందాయి? ...

మహాభారతం హిందువులకు పంచమ వేదముగా పరిగణించబడే భారత ఇతిహాసము. సాహిత్య చరిత్ర పక్రారం మహాభారత కావ్యము వేద కాలం తర్వాత, అనగా సుమారు 400 B.C లో దేవనాగరి భాష అనబడిన సంస్కృతం భాషలో రచించబడినది మహాభారత మహాకావ్యాన్ని వేదవ్యాసుడు చెప్పగా గణపతి రచించాడని హిందువుల నమ్మకం. 18 పర్వములతో, లక్ష శ్లోకములతో 74,000 పద్యములతో లేక సుమారు 18 లక్షల పదములతో ప్రపంచము లోని అతి పెద్ద పద్య కావ్యములలో ఒకటిగా అలరారుచున్నది. ఈ మహా కావ్యాన్ని 14వ శతాబ్దంలో కవిత్రయముగా పేరు పొందిన నన్నయ, తిక్కన, ఎర్రన (ఎఱ్ఱాప్రగడ) లు తెలుగు లోకి అనువదించారు.
Romanized Version
మహాభారతం హిందువులకు పంచమ వేదముగా పరిగణించబడే భారత ఇతిహాసము. సాహిత్య చరిత్ర పక్రారం మహాభారత కావ్యము వేద కాలం తర్వాత, అనగా సుమారు 400 B.C లో దేవనాగరి భాష అనబడిన సంస్కృతం భాషలో రచించబడినది మహాభారత మహాకావ్యాన్ని వేదవ్యాసుడు చెప్పగా గణపతి రచించాడని హిందువుల నమ్మకం. 18 పర్వములతో, లక్ష శ్లోకములతో 74,000 పద్యములతో లేక సుమారు 18 లక్షల పదములతో ప్రపంచము లోని అతి పెద్ద పద్య కావ్యములలో ఒకటిగా అలరారుచున్నది. ఈ మహా కావ్యాన్ని 14వ శతాబ్దంలో కవిత్రయముగా పేరు పొందిన నన్నయ, తిక్కన, ఎర్రన (ఎఱ్ఱాప్రగడ) లు తెలుగు లోకి అనువదించారు.Mahabaratam Hinduvulaku Panchama Vedamuga Pariganinchabade Bharatha Itihasamu Sahithya Charitra Pakraram Mahabharata Kavyamu Veda Kalam Tarvata Anaga Sumaru 400 B.C Low Devanagari Bhasha Anabadina Sanskrutam Bhashalo Rachinchabadinadi Mahabharata Mahakavyanni Vedavyasudu Cheppaga Ganpati Rachinchadani Hinduvula Nammakam 18 Parvamulato Laksha Slokamulato 74,000 Padyamulato Lake Sumaru 18 Lakshala Padamulato Prapanchamu Loni Ati Pedda Padya Kavyamulalo Okatiga Alararuchunnadi E Maha Kavyanni Wa Satabdamlo Kavitrayamuga Peru Pondina Nannaya Tikkana Errana Eఱఱapragada Lu Telugu Loki Anuvadincharu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Maha Bharatam Deniki Prasiddhi Chendayi,


vokalandroid