చార్మినార్ పాత నగరం ? ...

హైదరాబాదు యొక్క పాత నగరం 1591 లో కుతుబ్ షాహి సుల్తాన్ ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా నిర్మించారు. చార్మినార్ మూసి నది ఒడ్డున ఉన్న హైదరాబాదులోని తెలంగాణ నగరము. చార్మినార్ పాత నగరం చుట్టుపక్కల ఉన్న గోడగా ఉపయోగించారు, వీటిలో ఎక్కువ భాగం నాశనం అయిపోయింది. చార్మినార్ పాత నగరం డెక్కన్ సుబా యొక్క మొఘల్ గవర్నర్ అయిన ముబారీజ్ ఖాన్ 1712 లో నగరాన్ని బలపరిచారు మరియు హైదరాబాద్ నిజాం చేత పూర్తయింది.
Romanized Version
హైదరాబాదు యొక్క పాత నగరం 1591 లో కుతుబ్ షాహి సుల్తాన్ ముహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా నిర్మించారు. చార్మినార్ మూసి నది ఒడ్డున ఉన్న హైదరాబాదులోని తెలంగాణ నగరము. చార్మినార్ పాత నగరం చుట్టుపక్కల ఉన్న గోడగా ఉపయోగించారు, వీటిలో ఎక్కువ భాగం నాశనం అయిపోయింది. చార్మినార్ పాత నగరం డెక్కన్ సుబా యొక్క మొఘల్ గవర్నర్ అయిన ముబారీజ్ ఖాన్ 1712 లో నగరాన్ని బలపరిచారు మరియు హైదరాబాద్ నిజాం చేత పూర్తయింది.Hyderabad Yokka Pata Nagaram 1591 Low Qutub Shahi Sultan Muhammad Kulee Qutub Sha Nirmincharu Charminar Musi Nadi Odduna Unna Haidarabaduloni Telangana Nagaramu Charminar Pata Nagaram Chuttupakkala Unna Godaga Upayogincharu Veetilo Ekkuva Bhagam Nasanam Ayipoyindi Charminar Pata Nagaram Deccan Suba Yokka Moghal Governor Ayina Mubareej Khan 1712 Low Nagaranni Balaparicharu Mariyu Hyderabad Nijam Cheta Purtayindi
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


చార్మినార్ ప్రపంచంలోని అద్భుతమైన కట్టడాలలో ఎంతో సుందరమైనది. నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన చార్మినార్ ను క్రీ.శ. 1591లో మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా నిర్మించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ లో గల పాతనగరం (పాతబస్తీ అని కూడా అంటారు) లో నిర్మితమైనది. పాతనగరంలోని చార్మినార్ కట్టడాన్ని చూడటానికి ప్రతిరోజూ కొన్ని వందలమంది పర్యాటకులు వెళ్తూ ఉంటారు.
Romanized Version
చార్మినార్ ప్రపంచంలోని అద్భుతమైన కట్టడాలలో ఎంతో సుందరమైనది. నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన చార్మినార్ ను క్రీ.శ. 1591లో మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా నిర్మించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ లో గల పాతనగరం (పాతబస్తీ అని కూడా అంటారు) లో నిర్మితమైనది. పాతనగరంలోని చార్మినార్ కట్టడాన్ని చూడటానికి ప్రతిరోజూ కొన్ని వందలమంది పర్యాటకులు వెళ్తూ ఉంటారు. Charminar Prapanchanloni Adbhutamaina Kattadalalo Ento Sundaramainadi Nalugu Vandala Sanvatsarala Charitra Kaligina Charminar Nu Kree Sha Low Mohammad Kulee Qutub Sha Nirmincharu Telangana Rashtranloni Hyderabad Low Gala Patanagaram Patabastee Agni Kuda Antaru Low Nirmitamainadi Patanagaranloni Charminar Kattadanni Chudataniki Pratiroju Konni Vandalamandi Paryatakulu Veltu Untaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
చార్మినార్ హైదరాబాదులో యెక్క పురాతన బస్తి అయింది.హైదరాబాదులో మరియు పాత నగరంలో ఉంది.చార్మినార్ హైదరాబాద్లో. పురాతన భవనాలలో ఒకటి. కానీ చార్మినార్లో సుల్తాన్ ముహమ్మద్ ఖులీ కుతుబ్ షా రాజధానిని గోల్కొండ నుండి హైదరాబాద్కు మార్పిన వెంటనే తెగుళ్ళ నిర్మూలన ద్వారా జ్ఞాపకార్ధమయ్యారు.
Romanized Version
చార్మినార్ హైదరాబాదులో యెక్క పురాతన బస్తి అయింది.హైదరాబాదులో మరియు పాత నగరంలో ఉంది.చార్మినార్ హైదరాబాద్లో. పురాతన భవనాలలో ఒకటి. కానీ చార్మినార్లో సుల్తాన్ ముహమ్మద్ ఖులీ కుతుబ్ షా రాజధానిని గోల్కొండ నుండి హైదరాబాద్కు మార్పిన వెంటనే తెగుళ్ళ నిర్మూలన ద్వారా జ్ఞాపకార్ధమయ్యారు.Charminar Haidarabadulo Yekka Puratana Basthi Ayindi Haidarabadulo Mariyu Pata Nagaramlo Undi Charminar Haidarabadlo Puratana Bhavanalalo Okati Kanee Charminarlo Sultan Muhammad Khulee Qutub Sha Rajadhanini Golconda Nundi Haidarabadku Marpina Ventane Tegulla Nirmulana Dvara Jnapakardhamayyaru
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
చార్మినార్ హైదరాబాద్ రద్దీ పాత నగరం వుండి ఒక భారీ మరియు అద్భుతమైన భవనం ఉంది.చార్మినార్ అనగా నాలుగు మీనార్లు కలిగిన ఓ కట్టడము. ఇది హైదరాబాదులో ఉన్న ప్రాచీన చారిత్రక కట్టడాలలో ఒకటి. ఇది హైదరాబాదు పాత బస్తీలో ఉంది. ఈ చారిత్రక కట్టడం యొక్క ప్రఖ్యాతి వలన దీని చుట్టు ఉన్న ప్రాంతానికి చార్మినార్ ప్రాంతముగా గుర్తింపు వచ్చింది. దీనికి ఈశాన్యములో లాడ్ బజార్ మరియు పడమరన గ్రానైటుతో చక్కగా నిర్మించబడిన మక్కా మస్జిద్ ఉన్నాయి. చార్మినార్‌ పనులు పూర్తయిన మరుసటి యేడాది 1592లో చార్మినార్‌కు నాలుగు వైపులా చార్‌ కమాన్‌లు నిర్మించారు. చార్మినార్ కమాన్‌, కాలీ కమాన్‌, మచిలీ కమాన్‌, షేర్‌ ఏ బాతుల్‌ పేరిట 60 అడుగుల ఎత్తు, 30 అడుగుల వెడల్పుతో ఇడో పర్షియన్‌ పద్ధతిలో ఈ కమాన్‌లను నిర్మించారు.
Romanized Version
చార్మినార్ హైదరాబాద్ రద్దీ పాత నగరం వుండి ఒక భారీ మరియు అద్భుతమైన భవనం ఉంది.చార్మినార్ అనగా నాలుగు మీనార్లు కలిగిన ఓ కట్టడము. ఇది హైదరాబాదులో ఉన్న ప్రాచీన చారిత్రక కట్టడాలలో ఒకటి. ఇది హైదరాబాదు పాత బస్తీలో ఉంది. ఈ చారిత్రక కట్టడం యొక్క ప్రఖ్యాతి వలన దీని చుట్టు ఉన్న ప్రాంతానికి చార్మినార్ ప్రాంతముగా గుర్తింపు వచ్చింది. దీనికి ఈశాన్యములో లాడ్ బజార్ మరియు పడమరన గ్రానైటుతో చక్కగా నిర్మించబడిన మక్కా మస్జిద్ ఉన్నాయి. చార్మినార్‌ పనులు పూర్తయిన మరుసటి యేడాది 1592లో చార్మినార్‌కు నాలుగు వైపులా చార్‌ కమాన్‌లు నిర్మించారు. చార్మినార్ కమాన్‌, కాలీ కమాన్‌, మచిలీ కమాన్‌, షేర్‌ ఏ బాతుల్‌ పేరిట 60 అడుగుల ఎత్తు, 30 అడుగుల వెడల్పుతో ఇడో పర్షియన్‌ పద్ధతిలో ఈ కమాన్‌లను నిర్మించారు.Charminar Hydrabad Raddee Pata Nagaram Vundi Oka Bhare Mariyu Adbhutamaina Bhavanam Undi Charminar Anaga Nalugu Meenarlu Kaligina O Kattadamu Eaede Haidarabadulo Unna Pracheena Charitraka Kattadalalo Okati Eaede Hyderabad Pata Basteelo Undi E Charitraka Kattadam Yokka Prakhyati Valana Deeni Chuttu Unna Prantaniki Charminar Prantamuga Gurtimpu Vachchindi Deeniki Eesanyamulo Laad Bazaar Mariyu Padamarana Granaituto Chakkaga Nirminchabadina Makkah Masjid Unnayi Charminar‌ Panulu Purtayina Marusati Yedadi Low Charminar‌ku Nalugu Vaipula Char‌ Kaman‌lu Nirmincharu Charminar Kaman‌ Kalee Kaman‌ Machilee Kaman‌ Sher‌ A Batul‌ Perita 60 Adugula Ettu 30 Adugula Vedalputo Ido Parshiyan‌ Paddhatilo E Kaman‌lanu Nirmincharu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches: Charminar Pata Nagaram ?,


vokalandroid