நம்பிக்கை பற்றி என்ன தவறான கருத்து உள்ளன? ...

इस सवाल पर अभी किसी ने जवाब नहीं दिया है। सवाल को फ़ॉलो करना हो या इसका जवाब देना हो तो Vokal डाउनलोड करे।


Similar Questions

"கடவுள் நம் இதயத்தில் வாழ்கின்றார். இந்த உலகத்தில் இல்லை." இதைப்பற்றிய உங்களது கருத்து என்ன? ...

உனக்கு நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு பேசுற நான் கடவுள் நம் இதயத்தில் வாழ்கிறார் இந்த உலகத்தில் இல்லை இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன கடவுள் வந்து எங்கே இருந்தாலும் அவர் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் முக்கியமாபதிலை படியுங்கள்
ques_icon

மனிதனுக்கு மதம், குலம்  போன்றவை தேவையா அல்லது தேவையில்லையா? எது சரி என்று கூறுங்கள்? ...

வணக்கம் நான் தான் உங்கள் பிரபாகரன் உங்களுக்கு நான் பதில் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு மரணம் போன்றவை தேவையா இந்த கேள்விக்கான விடையினை கொஞ்சுகின்றன அதுமுதல் எப்படி ஆரம்பித்தது என்று அதபதிலை படியுங்கள்
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Nambikai Badri Enna Tavarana Karutthu Ullana,


vokalandroid