உங்களுக்கு பிடித்த யுவன் சங்கர்ராஜா பாடலின் இரு வரிகளை பாடுங்கள் நண்பர்களே! ...