search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

இந்தியகால்பந்தில் சுனில் சேற்றியின் 25 வது கோல்(goal) தான் சிறந்தது என நினைக்கிறீர்களா ? ஏன் ?

இக்கேள்விக்கு யாரும் பதிலளிக்கவில்லை; கேள்வி அல்லது பதிலை பின்பற்ற Vokal செயலியை பதிவிறக்குங்கள்