திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் பெருமாள் கோவில் பற்றி கூறுக? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும்.திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடல்பெற்ற திருமால் கோவில் இருப்பது இக்கோவிலிலும் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் (திருக்கள்வனூர்)ஆகும். இத்தலத்தில் பார்வதியின் வேண்டுகோளின் படி பெருமாள் குளிர்ந்த கிரணங்களை வழங்கிக் கொண்டே இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாக நம்பிக்கையாகும்.
Romanized Version
திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும்.திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடல்பெற்ற திருமால் கோவில் இருப்பது இக்கோவிலிலும் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் (திருக்கள்வனூர்)ஆகும். இத்தலத்தில் பார்வதியின் வேண்டுகோளின் படி பெருமாள் குளிர்ந்த கிரணங்களை வழங்கிக் கொண்டே இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாக நம்பிக்கையாகும்.Tiru Nilatthinkal Tuntam Enbathu 108 Vainavath Tirutthalankalil Onrakum Tirumankaiyazhvaral Battle Perra Itthalam Tamilakatthil Kanjipuratthil Ekambaresvarar Kovilukkul Ullathu Chaivakkovilkalukkul Patalberra Thirumal Kovil Iruppathu Ikkovililum Kanchi Kamatchi Amann Kovililum Tirukkalvanur Aakum Itthalatthil Parvathiyin Ventukolin Padi Perumal Kulirnda Kiranankalai Vazhankik Konte Ivvitatthil Ezhundaruliyiruppathaka Nambikkaiyakum
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

அரியலூரில் இருந்து திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் பெருமாள் கோவிலுக்கு செல்லும் வழி என்ன? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் கோவில் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குजवाब पढ़िये
ques_icon

திருநெல்வேலியில் இருந்து திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் பெருமாள் கோவில் வரை செல்லும் வழி என்ன? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடலजवाब पढ़िये
ques_icon

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் பெருமாள் கோவில் அருகில் உள்ள விமான நிலையம் கூறுக? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடலजवाब पढ़िये
ques_icon

கூடலூலிருந்து திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் பெருமாள் கோவிலுக்கு பயணம் செய்வது எப்படி? ...

கூடலூலிருந்து திருநிலாத்திங்கல்துண்டாம் ஸ்ரீ நிலத்தின்கள் துண்டதன் பெருமாள் கோயிலுக்குச் சுமார் 141.5 கிலோமீட்டர் பயணிக்க வேண்டும். கூடலூலிருந்து திருநிலாத்திங்கல்துண்டாம் ஸ்ரீ நிலத்தின்கள் துண்டதன் பजवाब पढ़िये
ques_icon

திருநெல்வேலியில் இருந்து திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் கோவில் வரை செல்லும் வழி என்ன? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடலजवाब पढ़िये
ques_icon

ஹைதராபாத்தில் இருந்து திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் கோவில் வரை செல்லும் வழி என்ன? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடலजवाब पढ़िये
ques_icon

நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் கோவில் வரை செல்லும் வழி என்ன? ...

திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடலजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடல்பெற்ற திருமால் கோவில் இருப்பது இக்கோவிலிலும் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் (திருக்கள்வனூர்)ஆகும். இத்தலத்தில் பார்வதியின் வேண்டுகோளின் படி பெருமாள் குளிர்ந்த கிரணங்களை வழங்கிக் கொண்டே இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாக நம்பிக்கையாகும். மேற்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான். சந்திரசூடப் பெருமாள் எனற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார்.
Romanized Version
திரு நிலாத்திங்கள் துண்டம் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும். திருமங்கையாழ்வாரால் பாடல் பெற்ற இத்தலம் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்குள் உள்ளது சைவக்கோவில்களுக்குள் பாடல்பெற்ற திருமால் கோவில் இருப்பது இக்கோவிலிலும் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலிலும் (திருக்கள்வனூர்)ஆகும். இத்தலத்தில் பார்வதியின் வேண்டுகோளின் படி பெருமாள் குளிர்ந்த கிரணங்களை வழங்கிக் கொண்டே இவ்விடத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாக நம்பிக்கையாகும். மேற்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான். சந்திரசூடப் பெருமாள் எனற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார்.Tiru Nilatthinkal Tuntam Enbathu 108 Vainavath Tirutthalankalil Onrakum Tirumankaiyazhvaral Battle Perra Itthalam Tamilakatthil Kanjipuratthil Ekambaresvarar Kovilukkul Ullathu Chaivakkovilkalukkul Patalberra Thirumal Kovil Iruppathu Ikkovililum Kanchi Kamatchi Amann Kovililum Tirukkalvanur Aakum Itthalatthil Parvathiyin Ventukolin Padi Perumal Kulirnda Kiranankalai Vazhankik Konte Ivvitatthil Ezhundaruliyiruppathaka Nambikkaiyakum Merku Nokki Ninra Tirukkolatthil Nilatthinkal Tuntatthan Chandirachutap Perumal Enadaa Peyarkalal Azhaikkappatukirar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Tiru Nilatthinkal Tuntam Perumal Kovil Patri Kooruga,Tell Me About The Moon Sundara Perumal Temple,


vokalandroid