ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற ஆஞ்சநேயர் சிறிது இளைப்பாறிய தலம் எனப்படுகின்றது. மூலவராக சஞ்சீவிராயர் எனும் அனுமரும் இவருக்கு எதிரே ராமன், சீதை, லட்சுமணர் ஆகியோரும் அமைந்துள்ளனர்.
Romanized Version
ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற ஆஞ்சநேயர் சிறிது இளைப்பாறிய தலம் எனப்படுகின்றது. மூலவராக சஞ்சீவிராயர் எனும் அனுமரும் இவருக்கு எதிரே ராமன், சீதை, லட்சுமணர் ஆகியோரும் அமைந்துள்ளனர்.Aiyankarkulam Chanjiviraya Swamy Anuman Tirukkoyil Kanjipuratthilirundu 8 Key Me Tolaivil Amaindulla Pazhaimaiyana Vainavath Tirukkoyil Rama Ravana Yutthatthil Lakshmanan Mayakkamatainda Podu Latchumananukkaka Sanjeevi Malaiyai Etutthuch Chenra Anjaneyar Chirithu Ilaippariya Talam Enappatukinrathu Mulavaraka Chanjivirayar Enum Anumarum Ivarukku Ethire Raman Chithai Latchumanar Aakiyorum Amaindullanar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் அருகில் உள்ள ரயில் என்ன? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்जवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி அனுமன் கோவில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோவில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில்.ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்जवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற ஆஞ்சநேயர் சிறிது இளைப்பாறிய தலம் எனப்படுகின்றது. மூலவராக சஞ்சீவிராயர் எனும் அனுமரும் இவருக்கு எதிரே ராமன், சீதை, லட்சுமணர் ஆகியோரும் அமைந்துள்ளனர்.
Romanized Version
ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற ஆஞ்சநேயர் சிறிது இளைப்பாறிய தலம் எனப்படுகின்றது. மூலவராக சஞ்சீவிராயர் எனும் அனுமரும் இவருக்கு எதிரே ராமன், சீதை, லட்சுமணர் ஆகியோரும் அமைந்துள்ளனர்.Aiyankarkulam Chanjiviraya Swamy Anuman Tirukkoyil Kanjipuratthilirundu 8 Kilomittar Tolaivil Amaindulla Pazhaimaiyana Vainavath Tirukkoyil Rama Ravana Yutthatthil Lakshmanan Mayakkamatainda Podu Latchumananukkaka Sanjeevi Malaiyai Etutthuch Chenra Anjaneyar Chirithu Ilaippariya Talam Enappatukinrathu Mulavaraka Chanjivirayar Enum Anumarum Ivarukku Ethire Raman Chithai Latchumanar Aakiyorum Amaindullanar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Aiyankarkulam Chanjiviraya Swamy Anuman Tirukkoyil Patri Kooruga,About Iyengarpuri Sanjeevayaya Swamy (Hanuman),


vokalandroid