அங்காள பரமேசுவரி கோயில் பற்றி கூறுக? ...

அங்காள பரமேசுவரி கோயில் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும். இந்து புராணப்படி, முன்பு பிரம்மனுக்கு ஐந்து தலைகள் இருந்தனவாம். பார்வதி சிவன் என்று நினைத்து பிரம்மன் காலில் விழுந்தார். பின்பு பிரம்மனின் உண்மையான முகம் அறிந்த பார்வதி சிவனை அழைக்கவே சிவன் பிரம்மனின் ஒரு தலையை துண்டித்தார். இதனால் கோபமுற்ற பிரம்மனது தலை சிவனின் கையில் ஒட்டிக் கொண்டது.
Romanized Version
அங்காள பரமேசுவரி கோயில் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும். இந்து புராணப்படி, முன்பு பிரம்மனுக்கு ஐந்து தலைகள் இருந்தனவாம். பார்வதி சிவன் என்று நினைத்து பிரம்மன் காலில் விழுந்தார். பின்பு பிரம்மனின் உண்மையான முகம் அறிந்த பார்வதி சிவனை அழைக்கவே சிவன் பிரம்மனின் ஒரு தலையை துண்டித்தார். இதனால் கோபமுற்ற பிரம்மனது தலை சிவனின் கையில் ஒட்டிக் கொண்டது.Ankala Paramechuvari Koil Mikavum Pukazhberrathakum Indu Puranappati Munbu Pirammanukku Aindu Talaikal Irundanavam Parwathi Sivan Enru Ninaithu Piramman Kalil Vizhundar Pinbu Pirammanin Unmaiyana Mugam Arinda Parwathi Shivanna Azhaikkave Sivan Pirammanin Oru Talaiyai Tuntitthar Ithanal Kopamurra Pirammanathu Dalai Chivanin Kaiyil Ottik Kontathu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

சிவகங்கையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் ப்ரம்மாபுரம் எனும் இடத்தில் உள்ளது.சிவகங்கையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 7 மணி நேரம் 7 நிமிடங்கள் ஆகும். சிவகங்கையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உளजवाब पढ़िये
ques_icon

திருச்சியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்கும் நேரம் எவ்வளவு? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வேலூர் மாநகரில் உள்ளது. திருச்சியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 5 மணி நேரம் 2 நிமிடங்கள் ஆகும். திருச்சியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உள்ள தூரம் (2जवाब पढ़िये
ques_icon

சென்னையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வேலூரில் உள்ளது. சென்னையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 3 மணி நேரம் 11 நிமிடங்கள் ஆகும். சென்னையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உள்ள தூரம் (136.5 கிலோமजवाब पढ़िये
ques_icon

தூத்துக்குடியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்கும் நேரம் எவ்வளவு? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வேலூர் மாநகரில் உள்ளது. தூத்துக்குடியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 8 மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள் ஆகும். தூத்துக்குடியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உள்ள जवाब पढ़िये
ques_icon

ஹைதராபாத்தில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம்? ...

அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வேலூர் மாநகரில் உள்ளது. ஹைதராபாத்தில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 11 மணி நேரம் 22 நிமிடங்கள் ஆகும். ஹைதராபாத்தில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பजवाब पढ़िये
ques_icon

ராமநாதபுரத்தில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்கும் நேரம் எவ்வளவு? ...

அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் கலவையில் உள்ளது. ராமநாதபுரத்தில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 8 மணி நேரம் ஆகும். ராமநாதபுரத்தில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரजवाब पढ़िये
ques_icon

கூனூரிலிருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம்? ...

அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் அலகுபுதூர் எனும் இடத்தில் உள்ளது. கூனூரிலிருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 5 மணி நேரம் 59 நிமிடங்கள் ஆகும். கூனூரிலிருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்जवाब पढ़िये
ques_icon

கரூரில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்கும் நேரம் எவ்வளவு? ...

அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் சென்னையில் உள்ளது. கரூரில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 6 மணி நேரம் 41 நிமிடங்கள் ஆகும். கரூரில் இருந்து அருள்மிகு அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


அங்காள பரமேசுவரி கோயில் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும். இந்து புராணப்படி, முன்பு பிரம்மனுக்கு ஐந்து தலைகள் இருந்தனவாம். பார்வதி சிவன் என்று நினைத்து பிரம்மன் காலில் விழுந்தார். பின்பு பிரம்மனின் உண்மையான முகம் அறிந்த பார்வதி சிவனை அழைக்கவே சிவன் பிரம்மனின் ஒரு தலையை துண்டித்தார். இதனால் கோபமுற்ற பிரம்மனது தலை சிவனின் கையில் ஒட்டிக் கொண்டது. சிவன் பசியால் சாப்பிடும்போது அவ்வுணவில் பாதியை பிரம்மனின் தலை சாப்பிட்டது இதனை விஷ்ணுவிடம் முறையிட்டார் பார்வதி. விஷ்ணு சாபவிமோசனம் அடைய வழி சொன்னார். இதனை பின்பற்றிய பார்வதி சிவனை அழைத்துக் கொண்டு மேல்மலையனூருக்கு வந்தார். அங்கு உணவை தானே செய்து கீழே போட்டார் பிரம்மனின் தலை உண்டது சிவனின் கையை புனித ஆற்றில் கழுவினார் இச்செயலால் பிரம்மன் தலை சிவனின் கையில் ஒட்டவில்லை பதிலாக பார்வதியின் காலில் ஒட்டிக் கொண்டது. பார்வதி ஆங்காரமாக நடனமாடினார் தலையுடன் காலும் சிதறுண்டது .பார்வதியம்மாள் தனது உருவத்தில் பாதியை இக்கோயிலுக்கு நோய் தீர்க்க வேண்டிவரும் பக்தர்களுக்காக இவ்விடத்திலேயே அமைந்துவிட்டார்.
Romanized Version
அங்காள பரமேசுவரி கோயில் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும். இந்து புராணப்படி, முன்பு பிரம்மனுக்கு ஐந்து தலைகள் இருந்தனவாம். பார்வதி சிவன் என்று நினைத்து பிரம்மன் காலில் விழுந்தார். பின்பு பிரம்மனின் உண்மையான முகம் அறிந்த பார்வதி சிவனை அழைக்கவே சிவன் பிரம்மனின் ஒரு தலையை துண்டித்தார். இதனால் கோபமுற்ற பிரம்மனது தலை சிவனின் கையில் ஒட்டிக் கொண்டது. சிவன் பசியால் சாப்பிடும்போது அவ்வுணவில் பாதியை பிரம்மனின் தலை சாப்பிட்டது இதனை விஷ்ணுவிடம் முறையிட்டார் பார்வதி. விஷ்ணு சாபவிமோசனம் அடைய வழி சொன்னார். இதனை பின்பற்றிய பார்வதி சிவனை அழைத்துக் கொண்டு மேல்மலையனூருக்கு வந்தார். அங்கு உணவை தானே செய்து கீழே போட்டார் பிரம்மனின் தலை உண்டது சிவனின் கையை புனித ஆற்றில் கழுவினார் இச்செயலால் பிரம்மன் தலை சிவனின் கையில் ஒட்டவில்லை பதிலாக பார்வதியின் காலில் ஒட்டிக் கொண்டது. பார்வதி ஆங்காரமாக நடனமாடினார் தலையுடன் காலும் சிதறுண்டது .பார்வதியம்மாள் தனது உருவத்தில் பாதியை இக்கோயிலுக்கு நோய் தீர்க்க வேண்டிவரும் பக்தர்களுக்காக இவ்விடத்திலேயே அமைந்துவிட்டார். Ankala Paramechuvari Koil Mikavum Pukazhberrathakum Indu Puranappati Munbu Pirammanukku Aindu Talaikal Irundanavam Parwathi Sivan Enru Ninaithu Piramman Kalil Vizhundar Pinbu Pirammanin Unmaiyana Mugam Arinda Parwathi Shivanna Azhaikkave Sivan Pirammanin Oru Talaiyai Tuntitthar Ithanal Kopamurra Pirammanathu Dalai Chivanin Kaiyil Ottik Kontathu Sivan Pachiyal Chappitumbothu Avvunavil Pathiyai Pirammanin Dalai Chappittathu Ithanai Vishnuvitam Muraiyittar Parwathi Vishnu Chapavimochanam Ataiya Vazhi Chonnar Ithanai Pinbarriya Parwathi Shivanna Azhaitthuk Kontu Melmalaiyanurukku Vandar Angu Unavai Thane Cheydu Kizhe Pottar Pirammanin Dalai Untathu Chivanin Kaiyai Punitha Aarril Kazhuvinar Ichcheyalal Piramman Dalai Chivanin Kaiyil Ottavillai Pathilaka Parvathiyin Kalil Ottik Kontathu Parwathi Aankaramaka Natanamatinar Talaiyutan Kalum Chitharuntathu Parvathiyammal Tanathu Uruvatthil Pathiyai Ikkoyilukku Noy Tirkka Ventivarum Pakdarkalukkaka Ivvitatthileye Amainduvittar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ankala Paramechuvari Koyil Patri Kooruga,Tell Us About The Angala Parameshwari Temple,


vokalandroid