திருநாகேஸ்வரதிலிருந்து ஸ்ரீ நில்லிடல் துந்தவவன் பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

திருநாகேஸ்வரதிலிருந்து ஸ்ரீ நில்லிடல் துந்தவவன் பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 4 மணி 55 நிமிடம் ஆகும்.திருநாகேஸ்வரதிலிருந்து ஸ்ரீ நில்லிடல் துந்தவவன் பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 237.3 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது.திருநாகேஸ்வரம் மாநிலத்தின் பல கோவில்களில் ஒன்றாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் அல்லது புதர் மற்றும் பல வகையான மரம் அல்லது புதர் ஆகியவற்றால் ஆதிக்கம் செய்யப்படும் கோழிகள், கொத்தாக அல்லது காடுகளின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
Romanized Version
திருநாகேஸ்வரதிலிருந்து ஸ்ரீ நில்லிடல் துந்தவவன் பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 4 மணி 55 நிமிடம் ஆகும்.திருநாகேஸ்வரதிலிருந்து ஸ்ரீ நில்லிடல் துந்தவவன் பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 237.3 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது.திருநாகேஸ்வரம் மாநிலத்தின் பல கோவில்களில் ஒன்றாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் அல்லது புதர் மற்றும் பல வகையான மரம் அல்லது புதர் ஆகியவற்றால் ஆதிக்கம் செய்யப்படும் கோழிகள், கொத்தாக அல்லது காடுகளின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.Tirunakesvarathilirundu Sri Nillital Tundavavan Perumal Koyilukku Payanikka Ventiya Neram 4 Mane 55 Nimitam Aakum Tirunakesvarathilirundu Sri Nillital Tundavavan Perumal Koyilukku Payanikka Ventiya Turam 237.3 Kilo Mittar Turatthil Ullathu Tirunakesvaram Manilatthin Pala Kovilkalil Onrakum Idhu Oru Kurippitta Martin Allathu Puthar Marrum Pala Vakaiyana Maaram Allathu Puthar Aakiyavarral Aathikkam Cheyyappatum Kozhikal Kotthaka Allathu Katukalin Peyaral Peyaritappattullathu
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

திருவள்ளூரிலிருந்து ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

திருவள்ளூர் நகரத்தில் இருந்து ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 1 மணி 51 நிமிடம் காஞ்சிபுரம் வழியாக செல்லலாம். திருவள்ளூர் நகரத்தில் இருந்து ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணजवाब पढ़िये
ques_icon

அரியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

அரியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 4 மணி 25 நிமிடம் ஆகும்.அரியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 239.7 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளதுजवाब पढ़िये
ques_icon

நாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

நாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 5 மணி 5 நிமிடம் ஆகும்.நாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 320.4 கிலோ மீட்டர் जवाब पढ़िये
ques_icon

பெரம்பலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

பெரம்பலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 3 மணி 14 நிமிடம் ஆகும்.பெரம்பலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 206.2 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் जवाब पढ़िये
ques_icon

திருப்பூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆதிக்கேசவ பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

திருப்பூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆதிக்கேசவ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 7 மணி 42 நிமிடம் மதுரை,கோயம்பத்தூர் வழியாக செல்லலாம்.திருப்பூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆதிக்கேசவ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிजवाब पढ़िये
ques_icon

சிவகாங்கையிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

சிவகாங்கையிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 6 மணி 43 நிமிடம்திருச்சிராப்பள்ளி வழியாக செல்லலாம்.சிவகாங்கையிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் जवाब पढ़िये
ques_icon

திருவாரூரிலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

திருவாரூரிலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 5 மணி 32 நிமிடம் ஆகும்.திருவாரூரிலிருந்து ஸ்ரீ வைகுந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 267.8 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலजवाब पढ़िये
ques_icon

ராமநாதபுரத்திலிருந்து திருக்கோயில் மற்றும் ஸ்ரீ கருணாகர பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

ராமநாதபுரத்திலிருந்து திருக்கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 7 மணி 19 நிமிடம் ஆகும்.ராமநாதபுரத்திலிருந்து திருக்கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 371.8 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது.ராமநாதபுரத்திலிருநजवाब पढ़िये
ques_icon

புதுக்கோட்டையில் இருந்து ஸ்ரீ வீரராகவன் பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்வது எப்படி? ...

புதுக்கோட்டையிலிருந்து திருச்சி, வெள்ளகோவில் வழியாக திருப்பூரில் உள்ள ஸ்ரீ வீரராகவன் பெருமாள் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடலாம். பயண நேரம் 4 மணி 37 நிமிடம் மற்றும் 228 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும்.जवाब पढ़िये
ques_icon

அரியலூரிலிருந்து அஷ்டபுஜகாரணம் மற்றும் ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

அரியலூரிலிருந்து அஷ்டபுஜகாரணம் கோவிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 4 மணி 17 நிமிடம் ஆகும்.அரியலூரிலிருந்து அஷ்டபுஜகாரணம் கோவிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 259.0 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது.जवाब पढ़िये
ques_icon

பெரம்பலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வேலூரில் உள்ளது. பெரம்பலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல 3 மணி நேரம் 54 நிமிடங்கள் ஆகும். பெரம்பலூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வரை உள்ள தூரம் (2जवाब पढ़िये
ques_icon

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவில் பாண்டிச்சேரியில் உள்ளது. காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணம் செய்ய 2 மணி நேரம் 20 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (120.4 கிலோமீட்டர்). காஞ்சிபுரத்திலிரजवाब पढ़िये
ques_icon

திருச்சிராப்பள்ளி முதல் ஸ்ரீ ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

ஸ்ரீ ஆதிகேசவபெருமாள் கோவில் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டிலுள்ள திருவட்டாரில் அமைந்துள்ள ஒரு இந்து கோவிலாகும். இது 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாகும். இந்து வைணவத்தின் புனித தளங்கள், ஏழாவது மற்றும் 8 ஆம் நூற்றாணजवाब पढ़िये
ques_icon

திருநெல்வேலியில் இருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவில் பாண்டிச்சேரியில் அமைந்துள்ளது. திருநெல்வேலியில் இருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்குச் செல்ல 560.9 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் 9 மணி 12 நிமிடங்கள் வரை பயணிக்க வேண்டும் .जवाब पढ़िये
ques_icon

புதுக்கோட்டையில் இருந்து ஸ்ரீ விஜய ராகவா பெருமாள் கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஸ்ரீ விஜய ராகவா பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 6 மணி 3 நிமிடம் ஆகும்.புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஸ்ரீ விஜய ராகவா பெருமாள் கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய 337.3 கிலோ மீட்டர் தூजवाब पढ़िये
ques_icon

கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ளது. கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல 10 மணி நேரம் 18 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (663.9 கிலजवाब पढ़िये
ques_icon

திருவள்ளூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வேலூர் மாநகரில், தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. திருவள்ளூரிலிருந்து ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்ல 2 மணி நேரம் 23 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (107.2 கிலோமீட்டர்). திருவள்ளூரजवाब पढ़िये
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Tirunakesvarathilirundu Sri Nillital Tundavavan Perumal Koyiluku Evvalavu Thooram,How Far From Thirunageswarar To Sri Nilidal Dandavvan Perumal Temple,


vokalandroid