அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயில் வரை எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டம் புட்டுலூர் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவிலின் பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் சிவராத்திரி மற்றும் மாசி மாகம் ஸ்மைலி திருவிழா திருவிழா, ஜூலை-ஆகஸ்டு மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் புத்தாண்டுகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. இந்தக் கோவிலின் தரிசன நேரம் காலை 6.00 முதல் 1.00 மணி வரை திறந்திருக்கும். மற்றும் 2.00 முதல் 7.30 மணி வரை ஆகும்.
Romanized Version
ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டம் புட்டுலூர் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோவிலின் பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களில் சிவராத்திரி மற்றும் மாசி மாகம் ஸ்மைலி திருவிழா திருவிழா, ஜூலை-ஆகஸ்டு மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் புத்தாண்டுகள் கொண்டாடப்படுகின்றன. இந்தக் கோவிலின் தரிசன நேரம் காலை 6.00 முதல் 1.00 மணி வரை திறந்திருக்கும். மற்றும் 2.00 முதல் 7.30 மணி வரை ஆகும். Sri Aankala PARAMESWARI Kovil Tamilnattil Ulla Thiruvallur Mavattam Puttulur Ennum Itatthil Amaindullathu Indak Kovilin February March Mathankalil Chivaratthiri Marrum Mazi Makam Smiley Tiruvizha Tiruvizha July Aakastu Marrum Vellikkizhamaikalil Putthantukal Kontatappatukinrana Indak Kovilin Tarichana Neram Kaalai 6.00 Mudhal 1.00 Mane Varai Tirandirukkum Marrum 2.00 Mudhal 7.30 Mane Varai Aakum
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

பிரமபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

பிரமபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிலுக்குபயணிக்க வேண்டிய நேரம் 3 நிமிடம் ஆகும்.பிரமபுரத்திலிருந்து ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிலுக்குபயணிக்க வேண்டிய தூரம் 1.0 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது.जवाब पढ़िये
ques_icon

திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு எவ்வளவு தூரம்? ...

திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய நேரம் 5 மணி 9 நிமிடம் புதுச்சேரி வழியாக செல்லலாம்.திருச்சிராப்பள்ளி ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தூரம் 305.0 கிலோ மजवाब पढ़िये
ques_icon

அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் கோவில் வரை செல்ல எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் கோவில் நாமக்கல்லில் அமைத்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய சுமார் 2 மணி நேரம் 54 நிமிடம் 126 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும்.அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் கோவிளுக்கு பேராபலுர், சிறுவजवाब पढ़िये
ques_icon

அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆதி வாராஹா ஸ்வாமி கோவில் வரை எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் ? ...

ஸ்ரீ ஆதி வாராஹா ஸ்வாமி கோவில் திருமலையில் அமைத்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய சுமார் 7 மணி நேரம் 49 நிமிடம் 389 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும். அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆதி வாராஹா ஸ்வாமி கோவிளுக்கजवाब पढ़िये
ques_icon

வேலூரில் இருந்து ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் பிரம்மபுரத்தில், தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. வேலூரில் இருந்து ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல 24 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (10.9 கிலோமீட்டர்). வேலூரில் இருந்து ஸ்ரீ அஙजवाब पढ़िये
ques_icon

திருவள்ளூரிலிருந்து ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் வரை செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ளது. திருவள்ளூரிலிருந்து ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் வரை செல்ல 2 மணி நேரம் 29 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (108.2 கிலோமீட்டர்). திருவजवाब पढ़िये
ques_icon

அரியலூரறிலிருந்து ஸ்ரீ ஜெலகண்டேஸ்வரர் கோயில் வரை செல்ல எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

ஸ்ரீ ஜெலகண்டேஸ்வரர் கோயில் வேலூரில் அமைத்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய சுமார் 4 மணி நேரம் 33 நிமிடம் 242 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும். அரியலூரறிலிருந்து ஸ்ரீ ஜெலகண்டேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பேராजवाब पढ़िये
ques_icon

அறியலூரிலிருந்து முப்பந்தல் இசக்கியம்மன் கோவிலுக்கு எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

அறியலூரிலிருந்து முப்பந்தல் இசக்கியம்மன் கோவிலுக்கு செல்ல சுமார் 6 மணி 39 நிமிடம் மற்றும் 440 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்க வேண்டும். இக்கோவிலுக்கு அறியலூரிலிருந்து பெரம்பலூர், சிறுவாச்சூர், திருப்பட்டூர்जवाब पढ़िये
ques_icon

தர்மபுரியில் இருந்து அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் வரை செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. தர்மபுரியில் இருந்து அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் வரை செல்ல 59 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (62.2 கிலோமீட்டர்). தர்जवाब पढ़िये
ques_icon

கன்னியாகுமரியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வேலூர் மாநகரில், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ளது. கன்னியாகுமரியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல 10 மணி நேரம் 16 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (688.6 கிலோமீட்டர்). கன்னजवाब पढ़िये
ques_icon

விழுப்புரத்தில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் பிரம்மபுரத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. விழுப்புரத்தில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல 3 மணி நேரம் ஆகும். இதன் தூரம் (145.0 கிலோமீட்டர்). விழுப்புரத்தில் இருந்து அங்காजवाब पढ़िये
ques_icon

புதுக்கோட்டையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் கலவை எனும் ஊரில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் உள்ளது. புதுக்கோட்டையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் வரை செல்ல 5 மணி நேரம் 43 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (327.7 கிலோமீட்டர்).जवाब पढ़िये
ques_icon

ராமநாதபுரத்தில் இருந்து ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கு செல்ல எவ்வளவு நேரம்? ...

ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் பிரம்மபுரத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. ராமநாதபுரத்தில் இருந்து ஸ்ரீ அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலுக்கு செல்ல 8 மணி நேரம் 52 நிமிடங்கள் ஆகும். இதன் தூரம் (480.2 கிலோமजवाब पढ़िये
ques_icon

அறியலூரிலுருந்து ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் கோயில் வரை எவ்வாறு செல்ல வேண்டும் ? ...

ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் கோயில் வாலாஜானகரம் அருகே அமைத்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய சுமார் 1 மணி நேரம் 51 நிமிடம் 83.8 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும். அறியலூரிலுருந்து ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் கோயிளுக்கு பல்லூரजवाब पढ़िये
ques_icon

கோயம்புத்தூறிலிருந்து ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் கோயில் வரை எவ்வாறு செல்ல வேண்டும்? ...

ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் கோயில் தஞ்சை அருகே அமைத்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய சுமார் 6 மணி நேரம் 29 நிமிடம் 307 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும். கோயம்புத்தூறிலிருந்து ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் கோயிளுக்கு திருப்जवाब पढ़िये
ques_icon

சிவகங்கையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் ப்ரம்மாபுரம் எனும் இடத்தில் உள்ளது.சிவகங்கையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 7 மணி நேரம் 7 நிமிடங்கள் ஆகும். சிவகங்கையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உளजवाब पढ़िये
ques_icon

திருச்சியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்கும் நேரம் எவ்வளவு? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வேலூர் மாநகரில் உள்ளது. திருச்சியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 5 மணி நேரம் 2 நிமிடங்கள் ஆகும். திருச்சியில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உள்ள தூரம் (2जवाब पढ़िये
ques_icon

சென்னையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம்? ...

அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வேலூரில் உள்ளது. சென்னையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை பயணிக்க 3 மணி நேரம் 11 நிமிடங்கள் ஆகும். சென்னையில் இருந்து அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் வரை உள்ள தூரம் (136.5 கிலோமजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயில் மேல்மலையனுரில் அமைந்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய 3 மணி நேரம் 12 நிமிடம் 193 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும். அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிளுக்கு பேராபலூர், திட்டக்குடி, உளூந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மற்றும் செஞ்சி வழியாக செல்ல வேண்டும்.
Romanized Version
ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயில் மேல்மலையனுரில் அமைந்துள்ளது. மற்றும் அக்கோவிலுக்கு பயணம் செய்ய 3 மணி நேரம் 12 நிமிடம் 193 கிலோமீட்டர் தூரம் ஆகும். அறியலூரிலிருந்து ஸ்ரீ ஆங்கல பரமேஸ்வரி கோயிளுக்கு பேராபலூர், திட்டக்குடி, உளூந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மற்றும் செஞ்சி வழியாக செல்ல வேண்டும். Sri Aankala PARAMESWARI Koil Melmalaiyanuril Amaindullathu Marrum Akkovilukku Payanam Chaya 3 Mane Neram 12 Nimitam 193 Kilomittar Turam Aakum Ariyalurilirundu Sri Aankala PARAMESWARI Koyilukku Perapalur THITTAKUDI Ulundurpettai VILLUPURAM Marrum Sense Vazhiyaka Chella Ventum
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ariyalurilirundu Sri Aankala PARAMESHWARI Koyil Varai Evvaru Sella Vendum,How To Reach Sri Ankala Parameshwari Temple From Idulur,


vokalandroid