கோனியம்மன் கோவில் பற்றி கூறுக? ...

கோனியம்மன் கோயில் கோயம்புத்தூரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற அம்மன் கோவில் ஆகும். இக்கோயிலை மையமாகக் கொண்டே கோயம்புத்தூர் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. இக்கோயிலின் வரலாறு 13 ஆம் நூற்றாண்டளவில் அமைந்தது. இருளர்களால் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டது. பழங்குடியினரின் ஆட்சிக்காலத்திற்குப் பின்னர் முக்கியத்துவத்தை இழந்த இக்கோயிலை மைசூர் மன்னர்களில் ஒருவர் ’மகிசாசுர மர்த்தினி’ அமைப்பில் சீரமைத்தார்.
Romanized Version
கோனியம்மன் கோயில் கோயம்புத்தூரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற அம்மன் கோவில் ஆகும். இக்கோயிலை மையமாகக் கொண்டே கோயம்புத்தூர் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. இக்கோயிலின் வரலாறு 13 ஆம் நூற்றாண்டளவில் அமைந்தது. இருளர்களால் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டது. பழங்குடியினரின் ஆட்சிக்காலத்திற்குப் பின்னர் முக்கியத்துவத்தை இழந்த இக்கோயிலை மைசூர் மன்னர்களில் ஒருவர் ’மகிசாசுர மர்த்தினி’ அமைப்பில் சீரமைத்தார்.Koniyamman Koil Koyambutthurin Maiyappakuthiyil Amaindulla Pukazhberra Amann Kovil Aakum Ikkoyilai Maiyamakak Konte COIMBATORE Nagaram Amaikkappattathu Ikkoyilin Varalaru 13 Am Nurrantalavil Amaindathu Irularkalal 600 Aantukalukku Munnar Kattappattathu Pazhankutiyinarin Aatchikkalatthirkup Pinnar Mukkiyatthuvatthai Izhanda Ikkoyilai Mysore Mannarkalil Oruvar ’makichachura Marddini’ Amaippil Chiramaitthar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

நாமக்கலிருந்து கோனியம்மன் கோவில் வரை எவ்வாறு பயணம் செய்ய வேண்டும்? ...

கோனியம்மன் கோவில் உக்கடம் என்னும் இடத்தில அமைந்துள்ளது.மற்றும் அக்கோவிலுக்கு நாமக்கலிருந்து பயணம் செய்ய சுமார் 3 மணி 28 நிமிடம் (166.2 கிலோ மிட்டர்)தூரம் ஆகும். நாமக்கலிருந்து கோனியம்மன் கோவில் வரை जवाब पढ़िये
ques_icon

கோயம்பத்தூரில் இருந்து கோனியம்மன் கோவில் வரை எவ்வாறு பயணம் செய்ய வேண்டும்? ...

கோனியம்மன் கோவில் உக்கடம் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.மற்றும் அக்கோவிலுக்கு கோயம்பத்தூரில் இருந்து பயணம் செய்ய சுமார் 9 நிமிடம் (3.5 கிலோ மிட்டர்)தூரம் ஆகும். கோயம்பத்தூரில் இருந்து கோனியம்மன் கோவजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


கோனியம்மன் கோயில் கோயம்புத்தூரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற அம்மன் கோவில் ஆகும். இக்கோயிலை மையமாகக் கொண்டே கோயம்புத்தூர் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. இக்கோயிலின் வரலாறு 13 ஆம் நூற்றாண்டளவில் அமைந்தது. இருளர்களால் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டது. பழங்குடியினரின் ஆட்சிக்காலத்திற்குப் பின்னர் முக்கியத்துவத்தை இழந்த இக்கோயிலை மைசூர் மன்னர்களில் ஒருவர் ’மகிசாசுர மர்த்தினி’ அமைப்பில் சீரமைத்தார்.
Romanized Version
கோனியம்மன் கோயில் கோயம்புத்தூரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற அம்மன் கோவில் ஆகும். இக்கோயிலை மையமாகக் கொண்டே கோயம்புத்தூர் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. இக்கோயிலின் வரலாறு 13 ஆம் நூற்றாண்டளவில் அமைந்தது. இருளர்களால் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டது. பழங்குடியினரின் ஆட்சிக்காலத்திற்குப் பின்னர் முக்கியத்துவத்தை இழந்த இக்கோயிலை மைசூர் மன்னர்களில் ஒருவர் ’மகிசாசுர மர்த்தினி’ அமைப்பில் சீரமைத்தார். Koniyamman Koil Koyambutthurin Maiyappakuthiyil Amaindulla Pukazhberra Amann Kovil Aakum Ikkoyilai Maiyamakak Konte COIMBATORE Nagaram Amaikkappattathu Ikkoyilin Varalaru 13 Am Nurrantalavil Amaindathu Irularkalal 600 Aantukalukku Munnar Kattappattathu Pazhankutiyinarin Aatchikkalatthirkup Pinnar Mukkiyatthuvatthai Izhanda Ikkoyilai Mysore Mannarkalil Oruvar ’makichachura Marddini’ Amaippil Chiramaitthar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Koniyamman Kovil Patri Kooruga ,Tell Us About The Goniamman Temple,


vokalandroid