அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோவில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். விஜயநகர் மன்னரின் முகவராக இருந்த எச்சூர் தாதாச்சாரியார் பொன் பொருளோடு இவ்வூர் வழியே பயணம் செய்தபோது வழிப்பறிக்கொள்ளையரால் சூழப்பட்டார். ஆபத்தில் காக்க வேண்டி, ராமரை வேண்டி நின்றார் எச்சூர் தாதாச்சாரியார். அப்போது கூட்டமாக வந்த குரங்குகள் கொள்ளையர்களைத் தாக்கித் துரத்தின.
Romanized Version
ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். விஜயநகர் மன்னரின் முகவராக இருந்த எச்சூர் தாதாச்சாரியார் பொன் பொருளோடு இவ்வூர் வழியே பயணம் செய்தபோது வழிப்பறிக்கொள்ளையரால் சூழப்பட்டார். ஆபத்தில் காக்க வேண்டி, ராமரை வேண்டி நின்றார் எச்சூர் தாதாச்சாரியார். அப்போது கூட்டமாக வந்த குரங்குகள் கொள்ளையர்களைத் தாக்கித் துரத்தின.Aiyankarkulam Chanjiviraya Swamy Anuman Tirukkoyil Kanjipuratthilirundu 8 Key Me Tolaivil Amaindulla Pazhaimaiyana Vainavath Tirukkoyil Vijaynagar Mannarin Mukavaraka Irunda Echchur Tathachchariyar Pon Porulotu Ivvur Vazhiye Payanam Cheydapothu Vazhipparikkollaiyaral Chuzhappattar Aapatthil Kakka Venti Ramarai Venti Ninrar Echchur Tathachchariyar Appothu Kuttamaka Vandha Kurankukal Kollaiyarkalaith Takkith Turatthina
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி அனுமன் கோவில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோவில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில்.ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்जवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோவிலின் வரலாறு என்ன? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

அய்யங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) கோயில் வரலாறு என்ன? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்जवाब पढ़िये
ques_icon

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் பற்றி கூறுக? ...

ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞजवाब पढ़िये
ques_icon

More Answers


ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற ஆஞ்சநேயர் சிறிது இளைப்பாறிய தலம் எனப்படுகின்றது. மூலவராக சஞ்சீவிராயர் எனும் அனுமரும் இவருக்கு எதிரே ராமன், சீதை, லட்சுமணர் ஆகியோரும் அமைந்துள்ளனர்.
Romanized Version
ஐயங்கார்குளம் சஞ்சீவிராய சுவாமி (அனுமன்) திருக்கோயில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ள பழைமையான வைணவத் திருக்கோயில். ராம ராவண யுத்தத்தில் லட்சுமணன் மயக்கமடைந்த போது, லட்சுமணனுக்காக சஞ்சீவி மலையை எடுத்துச் சென்ற ஆஞ்சநேயர் சிறிது இளைப்பாறிய தலம் எனப்படுகின்றது. மூலவராக சஞ்சீவிராயர் எனும் அனுமரும் இவருக்கு எதிரே ராமன், சீதை, லட்சுமணர் ஆகியோரும் அமைந்துள்ளனர்.Aiyankarkulam Chanjiviraya Swamy Anuman Tirukkoyil Kanjipuratthilirundu 8 Key Me Tolaivil Amaindulla Pazhaimaiyana Vainavath Tirukkoyil Rama Ravana Yutthatthil Lakshmanan Mayakkamatainda Podu Latchumananukkaka Sanjeevi Malaiyai Etutthuch Chenra Anjaneyar Chirithu Ilaippariya Talam Enappatukinrathu Mulavaraka Chanjivirayar Enum Anumarum Ivarukku Ethire Raman Chithai Latchumanar Aakiyorum Amaindullanar
Likes  0  Dislikes
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ayyankarkulam Chanjiviraya Swamy Anuman Kovil Patri Kooruga ,Tell Us About The Temple Of Ayyankarukulam Sanjeevaraya Swami (Hanuman)?,


vokalandroid