माझी परिस्थिती बेताची आहे आणि मला पेट्रोल सुरु करायचा आहे तरी ह्यासाठी मार्गदर्शन करा? ...