search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

माझे वय २९ आहे आणि माझे लग्न झालेले नाही परंतु ३२ वर्षाची एक लग्न झालेली स्त्री जिला २ मुले आहेत ती माझ्याकडे नेहमी बघत असते तरी तिच्या मनात काय असेल हे कसे कळेल? 

Play