നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് ജനിച്ചവരാണെന്നതും അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നതും ശരിയാണോ?

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം.

...
...
Likes  9  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

More Answers


മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം.

अफसर बिटिया गंगा का नाटक
अफसर बिटिया गंगा का नाटक
Likes  46  Dislikes      
WhatsApp_icon

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം.

...
...
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ओशो प्रवचन 11 तारीख 19 रोल नंबर 1591 अमोल ट्रेलर दिखाने वाला फिल्म के ऑल राउंडर
ओशो प्रवचन 11 तारीख 19 रोल नंबर 1591 अमोल ट्रेलर दिखाने वाला फिल्म के ऑल राउंडर
Likes  20  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid