പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപര്യം ജനിപ്പിക്കാനും പരീക്ഷയിൽ 99 ശതമാനം ലഭിക്കാനും എന്നെത്തന്നെ ഞാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം.

...
...
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു തെറ്റ് ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യും. ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കണം.

...
...
Likes  9  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  13  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid