ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಂತ ಮತವನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂಥವರು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಂತ ಮತವನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂಥವರು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ
Likes  76  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತರ ಇನ್ಕಮೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ 2018ರ ಗೀತೆ ಇನ್ ಬೆಲ್ಲರಿ ಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಟೋಡ್ ಲಿಂಕನ್
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇತರ ಇನ್ಕಮೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ 2018ರ ಗೀತೆ ಇನ್ ಬೆಲ್ಲರಿ ಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಟೋಡ್ ಲಿಂಕನ್
Likes  80  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ತೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ತೋಟಲ್ ಇಂಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್
ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ತೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ತೋಟಲ್ ಇಂಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಲಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 80c ದೆಡಕ್ಷನ್ ಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಧುವನ ಕರೆದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಬುಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಫೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಲತಿವೆಸ್ ತೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮೆ ಟೆನ್ ಕಮ್
ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಲಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 80c ದೆಡಕ್ಷನ್ ಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಧುವನ ಕರೆದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಬುಸಿನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಫೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಲತಿವೆಸ್ ತೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮೆ ಟೆನ್ ಕಮ್
Likes  66  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ ಯಾವುದು ಇನ್ ಕಂಪುತಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್
ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ ಯಾವುದು ಇನ್ ಕಂಪುತಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್
Likes  81  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid