ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಖಂಡಿತ ಹೌದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಾದಂತಹ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಖಂಡಿತ ಹೌದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಾದಂತಹ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಡದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೇಂದ್ರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕೆ ನಾಗನೂರ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ 99 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ತೋ ಯೋಗ ಮಾಡದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಡದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೇಂದ್ರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕೆ ನಾಗನೂರ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬ 99 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ತೋ ಯೋಗ ಮಾಡದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು ಅಮಿನಿಟಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅನೇಕ ರೋಗ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಬೇಗಬೇಗ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು ಅಮಿನಿಟಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅನೇಕ ರೋಗ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಬೇಗಬೇಗ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ
Likes  54  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಲಾರಿ ಬಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಡಿಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲ್ತಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಲಾರಿ ಬಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 1 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಡಿಜೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲ್ತಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಲ್ಪಲಿನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಲ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂಶ ಜನ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ 5x ಪ್ರಿಸನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಹೊಡಿಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪುತ್ತ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಯೋಗದ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ
ಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಲ್ಪಲಿನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಲ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂಶ ಜನ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ 5x ಪ್ರಿಸನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಹೊಡಿಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪುತ್ತ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಯೋಗದ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ
Likes  61  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Yoga Maduvudarinda Namma Roga Nirodhaka Shakthiyu Sudharisuththade Endu Neevu Yochisuththeera,


vokalandroid