ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಬಾನುವಾರ ಆಗುತಿಟ್ಟು ಅಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಚಿಸಿದ ದಿನ ಯಾವುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಚಿಸಿದ ದಿನ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರದ ನಾಳೆಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಚಿಸಿದ ದಿನ ಭಾನುವಾರ
ಈ ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಚಿಸಿದ ದಿನ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರದ ನಾಳೆಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ನಾಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಚಿಸಿದ ದಿನ ಭಾನುವಾರ
Likes  21  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Ninne Nale Agidre Indu Banuvara Aguthittu Agadre A Vyakthi Yochisida Dina Yavudu,What's The Day That Agadre Thought That Day When He Came Back Yesterday Morning Today?,


vokalandroid