ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
Likes  131  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗದಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಂತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರಿಗೆ ಜವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
ಘಟನೆಗಳೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗದಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಂತಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರಿಗೆ ಜವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸರ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ
Likes  174  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid