ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಅವರ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂತರ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೂತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗಣಿತಜ್ಞ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲಿಲಿ ಅವರ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂತರ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೂತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗಣಿತಜ್ಞ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
Likes  10  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Vigyanada Pithamaha Yaru,Who Is The Father Of Science?,


vokalandroid