ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ...

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪ ಇಂದ ಆಗುಂಬೆ ಕರಿತಾರೆ ಆಗುಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಊರು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಸ್ತದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದನೇ 9950 6ರಂದು ರಚನೆಯಾಯಿತು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ 73 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಧಾನಿ ಅಂತ ಯಾಕ್ ಮಾಡುದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಸಾವಿರ 947 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 1956ರಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದನೇ 9950 6ರಂದು ರಚನೆಯಾಯಿತು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ 73 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಧಾನಿ ಅಂತ ಯಾಕ್ ಮಾಡುದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಸಾವಿರ 947 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 1956ರಲ್ಲಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Karnatakada Rajadhani Yavudu,What Is The Capital Of Karnataka?,


vokalandroid