search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ...

Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸರ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಪಾರ್ಸಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಸರ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಪಾರ್ಸಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು
Likes  14  Dislikes    views  2530
WhatsApp_icon
500000+ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ😊

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ques_icon

ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Da Grand Old Man Of India Endu Yarannu Kareyuththare,Who Is Known As The Grand Old Man Of India?,


vokalandroid