ತೂಗು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ರಿಚರ್ಡ್ ಬರ್ಟನ್ ಅವರು 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಎಂದ ವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು
ರಿಚರ್ಡ್ ಬರ್ಟನ್ ಅವರು 18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಎಂದ ವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಬೆಳೆಗ್ಗಿನ ಜಾವಾ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವೇನು? ...

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾ 5:00 ಗೆ ಏನು ಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿಡಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ನೇಣು ಹಾಕುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Tugu Yanthravannu Kanduhididavaru Yaru,Who Invented The Hanging Machine?,


vokalandroid