ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಯಾರು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ 861 ರಲ್ಲಿನ 1941ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಜನಗಣಮನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ 861 ರಲ್ಲಿನ 1941ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಸಾವಿರ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಜನಗಣಮನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Kannadada Modala Rashtrakavi Yaru,Who Was The First Nationalist In Kannada?,


vokalandroid