ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು?

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ರಮ ರಮರಮರಮನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮರಗಳ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮರತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಯಾವ ಗಿರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 40 45 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 45000 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋ ಇತರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳು ನೀರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಧಗಳು ಕನ್ನಡ ಬೆಳಂದೂರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರು ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಪರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ರಮ ರಮರಮರಮನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮರಗಳ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮರತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಗಬೇಕು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಯಾವ ಗಿರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 40 45 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 45000 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತೋ ಇತರ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅವರುಗಳು ನೀರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಧಗಳು ಕನ್ನಡ ಬೆಳಂದೂರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರು ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಪರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಭೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
Likes  10  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಅದಂತೂ ಒಂದು ಜಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಂತೆ ಬಿಟಿಎಸ್ ಬಸ್ಸು ಆಟೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ 2001ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಬರಮ್ಮ ಈ ಕಲಿತ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಆ ತರ ಒಂದು ಗ್ರಾಂಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ?

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಕವನು ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಳೆ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಮಗ ಇದು ಒಂದು ಕೋಟಿ mp4 ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗನೇ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಉಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಸಂಬಳ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಳಿ ಯಾವುದು ಕರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಮದನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯವೇನು? ...

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋದು ಈ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು sbi.in ಇರ್ಬೋದು ಆಫೀಸರ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ ಯುವರ್ ಐಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ? ...

ಅಂಜನದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಜನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಮುಖ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದೆ? ...

ಆದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ...

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ವೆಲ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನೀವು ಏಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೀದ್ದಿರಾ?

ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡವರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಲ ಇದೆ ಇವರು ಮಾಡುಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid