search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ಕರಾಟೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಏನು?

Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ mp3 mp3...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ mp3 mp3
Likes  15  Dislikes    views  2665
WhatsApp_icon
500000+ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ😊

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರಗಳು


Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ 20 20...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ 20 20
Likes  21  Dislikes    views  3155
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರಾಟೆ ತೆಲುಗು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರಾಟೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ನಗರ ವಸತಿ ಫಾರ್ ಯು...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರಾಟೆ ತೆಲುಗು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರಾಟೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆಗೆ ಎಂ ಪಿ ನಗರ ವಸತಿ ಫಾರ್ ಯು
Likes  14  Dislikes    views  2495
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಕರಾಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ತೆ ಕರತೆ ಕಲಾಂ ತಂದೆ mp3...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಕರಾಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ತೆ ಕರತೆ ಕಲಾಂ ತಂದೆ mp3
Likes  13  Dislikes    views  2595
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಾಟೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಾಟೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ
Likes  14  Dislikes    views  2520
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid