ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ?

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕಣ್ಣು ಆಫ್ಟರ್ ನೂನ್ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ದೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಕಣ್ಣು ಆಫ್ಟರ್ ನೂನ್ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ದೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
Likes  116  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಮಲ್ಟಿ ಪಷೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರು ನೈಟ್ 28 ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆಂಟೈವಿತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
ಮಲ್ಟಿ ಪಷೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರು ನೈಟ್ 28 ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆಂಟೈವಿತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಾವು ನನ್ನ ಮತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಾವು ನನ್ನ ಮತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid