ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಭಾರತವು ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯ ತಂತ್ರಯೋಗ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ 64 ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಅವತ್ತಿಂದ ಯೋಗ ಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಜೀವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವರ ತ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಯೋಗ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗವೇ ಜೀವನ ಬದುಕಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸವನ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೃತಿ ಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಯ ತಂತ್ರಯೋಗ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ 64 ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಅವತ್ತಿಂದ ಯೋಗ ಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಜೀವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವರ ತ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಯೋಗ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗವೇ ಜೀವನ ಬದುಕಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸವನ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೃತಿ ಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ...

ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಪರದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೇದಗಳು ತಗೊಳೆ ತಗೊಳೆ ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಿ ಮನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರ ಇನ್ ಗೋಕರ್ಣ
ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಿ ಮನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರ ಇನ್ ಗೋಕರ್ಣ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸೋತ ಇಂಡಿಯ ಯಾಕೆ ಆಯೋಗ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುತ್ತಲ ಕರೆದು ಕರೆದು ಕೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಯೋಗ ವಂತರ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ದಿನ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಗ ಕಲಿಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಸೋತ ಇಂಡಿಯ ಯಾಕೆ ಆಯೋಗ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುತ್ತಲ ಕರೆದು ಕರೆದು ಕೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಯೋಗ ವಂತರ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ದಿನ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಗ ಕಲಿಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಭಾರತ ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ತೊಗೊಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಂ ಕರೆ ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೀನಾ ದೀಪ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು 23 ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ
ಯೋಗ ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಭಾರತ ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ತೊಗೊಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಂ ಕರೆ ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮೀನಾ ದೀಪ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು 23 ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ
Likes  17  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗ ಹೆಸರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ
ಯೋಗ ಹೆಸರಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ
Likes  174  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  9  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ದಂತ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಬೂತ ದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಯೋಚನೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥವೇ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಅನಾಗರಿಕತೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ
ಯೋಗವನ್ನು ಕರೆಯಲು ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ದಂತ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಇದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಬೂತ ದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರಹ ಯೋಚನೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥವೇ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಅನಾಗರಿಕತೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗ ಅಂತ ಕಂಡು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳ 1.1 1.1 ಬಾಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಹಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಟನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯೋಗ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಅದು ಕಥೆ ಬೇರೆ ಎಳೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ
ಯೋಗ ಅಂತ ಕಂಡು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳ 1.1 1.1 ಬಾಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಹಲ್ಲು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಟನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯೋಗ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಅದು ಕಥೆ ಬೇರೆ ಎಳೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಲಾವತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭಾರತವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭೂಮಿ ಕಲಾವತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭಾರತವನ್ನು
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಷ್ಟು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಷ್ಟು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  62  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  59  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸೊಯಿಲ್ ಇನ್ ಆಯೋಗದ ಕೊಡಗು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗವನ್ನು ಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಆದರೂ ಸೊಗಡು ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೂತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರಿಂದ ಭಾರತ
ಯೋಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸೊಯಿಲ್ ಇನ್ ಆಯೋಗದ ಕೊಡಗು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗವನ್ನು ಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಆದರೂ ಸೊಗಡು ಮತ್ತೆ ಅದರ ನೂತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರಿಂದ ಭಾರತ
Likes  71  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈಗ ಯೋಗವನ್ನು ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಿಲಂ ಸತ್ತ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಂ
ಈಗ ಯೋಗವನ್ನು ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಿಲಂ ಸತ್ತ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಂ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕಾರ್ ಇನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಕೊಂಡು ಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ 2018 ಬಿಪೋ 25 ದಾಖಲೆಗಳು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟ ಮೀಡಿಯಾ
ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿಧಾನ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕಾರ್ ಇನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಕೊಂಡು ಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ 2018 ಬಿಪೋ 25 ದಾಖಲೆಗಳು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 4,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಟ್ಟ ಮೀಡಿಯಾ
Likes  20  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Yogavannu Kaliyalu Bharathavu AK Uththamavagide,


vokalandroid