ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ? ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದುಹೋದರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಾಂತ ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದ ಎಕ್ಷಮ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂದಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಕೊಡ ಕಾಗದ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಳ್ಳಿಂದ ಬರುವ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ
ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದುಹೋದರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಾಂತ ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದ ಎಕ್ಷಮ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂದಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಕೊಡ ಕಾಗದ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಳ್ಳಿಂದ ಬರುವ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ
Likes  1  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ಇಂನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಲು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು? ...

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಪಿಯುಸಿ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಯರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀತಿ 2000 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಡೊನೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಭಾಗಗಳು ವಿಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಓದಲು ಮನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ? ...

ವೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಓಕೆ ಮನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಿ ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಶಬ್ದವಾಗ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸೂಕ್ತ? ...

ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದರ ಲಾಡ ಪದ ರತಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಲಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದೆ ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಎಷ್ಟೋಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಹಣ ಕೈನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ...

ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೈಟ್ ಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆಲ ಸಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಿನೇದಿನೇ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದುಂಟು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Vidyabhyasada Samayadalliye Kelasavannu Maduvudu Yestu Uttama Idarinda Vidyarthigalige Aguva Labhavenu,How Good Is It To Work At School Time? What Is The Benefit Of The Students?,


vokalandroid