search_iconmic
leaderboard
notify
हिंदी
leaderboard
notify
हिंदी
जवाब दें

ಏಕೆ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ?

Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಡೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಡೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ
Likes  10  Dislikes    views  2430
WhatsApp_icon
500000+ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ😊

ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರಗಳು


Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
Likes  11  Dislikes    views  2495
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂದೇರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಇತರ ಮಾಡಬೇಕು...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂದೇರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಇತರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಆದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ ಪೇಪರ್ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes    views  2510
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ
Likes  11  Dislikes    views  2405
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ನೋಡಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೋಡಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ ತ್ರನ್ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳ...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ನೋಡಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೋಡಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎಂದರೆ ಚಂದ್ರ ತ್ರನ್ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ನನ್ನದಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿವಿಷನ್
Likes  10  Dislikes    views  2415
WhatsApp_icon
Play

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ 1.1 ಜನರು ರೈಲ್ವೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮಟ್ಕಾ...
ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ 1.1 ಜನರು ರೈಲ್ವೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮಟ್ಕಾ
Likes  10  Dislikes    views  2435
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid