ನೀವು 1 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಮುಂದಾಗುವಿರಿ? ...


Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಗಳು
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಗಳು
Likes  69  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Neevu 1 Dinada Mattige Pradhaniyagiddare Neevu Deshadalli Yava Badalavaneyannu Taralu Mundaguviri,


vokalandroid