ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಕೋಮಿನ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ...


Similar Questions

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ಪಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಧವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಹುದು
ಈ ಪಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಾಧವನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬಹುದು
Likes  57  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ
Likes  59  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:BJP Maththu Congressman Ondu Komina Pakshavagideye Ee Bagge Nimma Abhiprayavenu,


vokalandroid