ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ವಸ್ತ ಕಲಿತದ್ದು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ್ದು ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತ ಕಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿನಹ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂರೆಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಮರ ಸತಿಯಂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬಾನಿನ ಚಂದಿರ ಬಂದಿರುವುದು ನೀತಿಮಾರ್ಗ ನಡೆಯುವ ಒಂದೇ ಮಾನವಕುಲ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅಲಿಪ್ತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ವಸ್ತ ಕಲಿತದ್ದು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ್ದು ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತ ಕಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿನಹ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂರೆಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಮರ ಸತಿಯಂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಬಾನಿನ ಚಂದಿರ ಬಂದಿರುವುದು ನೀತಿಮಾರ್ಗ ನಡೆಯುವ ಒಂದೇ ಮಾನವಕುಲ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅಲಿಪ್ತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹಿಂದು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗರ ಮದುವೆ ಆಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಏಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಶರಣರನ್ನು ಕೊಂದರು? ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವೆಂದು ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಇತರರಿಂದ ವಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪಾಠ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರವಚನಗಳ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸನಾತನವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲವೇ? ...

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ವೇಳೆ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಪಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ವೈಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ? ...

ಗಂಟೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಪ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಇದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಶಬ್ದದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಈಗ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

More Answers


ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಡಿಕೆ ನ್ಯೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸರಿ ಕೆಳು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ನಮೋಕರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಅಡಿಕೆ ನ್ಯೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸರಿ ಕೆಳು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅದು ನಮೋಕರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ
ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶುರುವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶುರುವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಖಂಡಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಜಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ದೇವರು ಜಾತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವಂತೆ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಹಾಕಿರೋದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜಾತಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ನನಗೆ ಸಾಕಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರ ದಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಖಂಡಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಜಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ದೇವರು ಜಾತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವಂತೆ ಜಾತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಹಾಕಿರೋದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜಾತಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ನನಗೆ ಸಾಕಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರ ದಪ್ಪ ನಾನು ಸಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹಿಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
Likes  67  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಲಿತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ
Romanized Version
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಲಿತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆEe Deshadalli Modala Pradhanamanthri Javaharlal Shastri Indiragandhi Murarji Desai Pradhanamanthri Narendra Modi Virodhiyagiruva Kalitha Ee Deshadalli Muslimaru Hindugalu Samanagiddare Adare Ella Jathi Dharmadavaru Antha Helthare Ella Preethisuvanthaha Sannivesha Iduvaregu Agtha No Adare Siddhanthagalu Inthaha Muslim Agali Dharmadinda Nadeetha No Annodanna Vishalavagide
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ತೋ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಗೆನವಿನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿನಹ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜ್ವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದೂ ಗಳಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೌದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಹ ಬ್ಯಾಕೋಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ತೋರ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ ದೇಶದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ತವರು ದಾರಿಗೆ ತೋ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
Romanized Version
ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ತೋ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಗೆನವಿನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿನಹ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜ್ವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದೂ ಗಳಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೌದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಹ ಬ್ಯಾಕೋಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ತೋರ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ ದೇಶದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ತವರು ದಾರಿಗೆ ತೋ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆCycles Kandithavagiyu Ide To Indu Rajakeeyavagi Preethisuththa Genavine Maduththare Vinaha Avarige Innu Kelavaralli Indiyadalli KARE Nodidaga Nijvaglu Dharmada Bagge Challa Bagge Dharmane Goththilla Kelavu Muslim Agirabahudu Kelavondu Hindu Galagiruva Dharmagalanna Follow Madthira Goththillappa Kelasa Enu Antha Hogtha Iddare Rashtra Rashtreeya Pakshagalige Ivaththu Kangressige Madtha Ide Jeevana Madabeku Hege A Janaranna Dary Tappisuththade Ivaththu Byakvard Haudu Aravaththu Varshagalinda Congressman Alvikeya Saha Byakodu Madabekagilla Maththu Shikshanadalli Congressman Byakod Galannu Ulistheeni Anno Ondu Sullu Nimage Nanna Torsi Jothege Bijepiya Ade Reethiyagi Mahithi Tappagide Bittu Janarige Talupisuva Kelasavannu Madidare Khandithavagiyu Ee Deshadalli Adu Sadhyathe Ide Ee Muslimarannu Sariyagirali Deshada Maththu Deshada Preethiyannu Hechchisabekagide Avaru Ee Deshada Kvalitiya Needabekagide Ee Deshada Sanskruti Maththu Shanthiyanna Avarige Sarabekagide Tavaru Darige To Eno International Ondu Navu Avarige Tilisuva Mukhanthara Hege Abdul Kalan Avaru Deshakke Maththu Rashtrakke Uththama Seve Sallisidaru Ade Reethiyagi Avarannu Preethisi Avarige Nijavada Bharathavagi Avaribbarallu Samipya Sadhyathe Ide
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಅದು ಏಕತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೋಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಅದು ಏಕತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೋಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಇವಾಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ದರ್ಕ್ನೆಟ್ leappad2 ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಫಿಲಂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಂತರ ಏನ್ ಆಗ್ತಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತಂ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೇನು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ವರ್ಷದ ಇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಯಕ
ದರ್ಕ್ನೆಟ್ leappad2 ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಫಿಲಂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಂತರ ಏನ್ ಆಗ್ತಿನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತಂ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೇನು ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ವರ್ಷದ ಇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಯಕ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿ ದರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರಬಾರದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಆಗೋದು
ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಿ ದರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರಬಾರದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಆಗೋದು
Likes  0  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

हिंदू मुस्लिम एकता भारत दिल्ली शाहदरा नागरिया अनुदेशक का प्राण कड़क सिद्धार्थ झगड़ा करते हो अथवा मुस्लिम मध्यमा को गणेश चतुर्थी मनोनीत की मूर्ति मंदिर
Romanized Version
हिंदू मुस्लिम एकता भारत दिल्ली शाहदरा नागरिया अनुदेशक का प्राण कड़क सिद्धार्थ झगड़ा करते हो अथवा मुस्लिम मध्यमा को गणेश चतुर्थी मनोनीत की मूर्ति मंदिरHindu Muslim Ekta Bharat Delhi Shahdara Nagaria Anudeshak Ka Prana Kadak Siddharth Jhagada Karte Ho Athva Muslim Madhyama Co Ganesh Chaturthi Manonit Ki Murti Mandir
Likes  11  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

हिंदू मुस्लिम एकता भारत में 30 राज्य में क्या देना खंडित भारत राजेंद्र कुमार डाबर अश्वगंधा बड़ा अंजनी माता के दर्शन के मुस्लिम जनसंख्या मुस्लिम भारत भारत गली मात्रा गाजियाबाद हिंदू मुस्लिम एकता
Romanized Version
हिंदू मुस्लिम एकता भारत में 30 राज्य में क्या देना खंडित भारत राजेंद्र कुमार डाबर अश्वगंधा बड़ा अंजनी माता के दर्शन के मुस्लिम जनसंख्या मुस्लिम भारत भारत गली मात्रा गाजियाबाद हिंदू मुस्लिम एकताHindu Muslim Ekta Bharat Mein 30 Rajya Mein Kya Dena Khandit Bharat Rajendra Kumar Dabur Ashwagandha Bada Anjani Mata K Darshan K Muslim Jansankhya Muslim Bharat Bharat Gali Maatra Gajiyabad Hindu Muslim Ekta
Likes  21  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Hindu Muslin Ekathe Bharathadalli Sadhyave,


vokalandroid