ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆಕರಗಳು ಜಪಾನೀಸ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂತ
ಆಕರಗಳು ಜಪಾನೀಸ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಂತ
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

More Answers


Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರಾಟೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕರಾಟೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 20 20 ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಕರಾಟೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
ಕರಾಟೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕರಾಟೆ ಹೊರಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 20 20 ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಕರಾಟೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್
ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಚಂಪಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ 21 ಗ್ರೀಟ್ 2018 ಅಸಿಯನ್ ತೆಲುಗು
ಚಂಪಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ 21 ಗ್ರೀಟ್ 2018 ಅಸಿಯನ್ ತೆಲುಗು
Likes  69  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಕರಾಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಕರಾಟೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ-ತರಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಸಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ
ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ-ತರಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಸಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ
Likes  16  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಸು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗುರೂಜಿ ಗುರುಗಳೇ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಪಾನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ
ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಸು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗುರೂಜಿ ಗುರುಗಳೇ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಪಾನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon
Likes  14  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ
ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ
Likes  18  Dislikes      
WhatsApp_icon

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ವೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ 1.8 ಮಾಸ್ಟರ್
ಸೆಲ್ಫಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ವೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ 1.8 ಮಾಸ್ಟರ್
Likes  15  Dislikes      
WhatsApp_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:


vokalandroid