ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ...

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಪಠ್ಯವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಆಡಿಯೋ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬೇಕು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮೀನ್ ತೆಂಗಿನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದೇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟಸ್ ನಿಮಿಷದ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮಿಷನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಿಎಂ ಒಂದು ನೀವು ಫುಲ ಟೆಂಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕೃತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಶಾಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾಚನ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮದ್ರಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನನಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಟೈಮ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮೀನ್ ತೆಂಗಿನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದೇ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟಸ್ ನಿಮಿಷದ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮಿಷನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಿಎಂ ಒಂದು ನೀವು ಫುಲ ಟೆಂಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಪ್ರಾಕೃತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಶಾಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕಾಚನ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮದ್ರಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನನಸಾಗುತ್ತಿರಲಿ ಟೈಮ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ
Likes  10  Dislikes      
WhatsApp_icon
500000+ दिलचस्प सवाल जवाब सुनिये 😊

Similar Questions

ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದೇ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ತದ ಬಯೋಡೇಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ majhinaukri.com ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವುದಾದರು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಯೇ? ...

ವಿಕೋ ಮಾಡಿದಿರಾದರೆ ಕಂಡಿತು ನೀವು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಮರತ ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ? ...

ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ಓದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದೇ? ...

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ರೀ ನೀವೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ? ...

ನೀವು ಅಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಜನತೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಂಪನಿಲಿಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದ, ನಂತರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದೇ? ...

ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಇಲಾಖೆ ಆನಂತರ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಅದು ತಯಾರಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕಉತ್ತರವನ್ನು ಓದಿ
ques_icon

Vokal is India's Largest Knowledge Sharing Platform. Send Your Questions to Experts.

Related Searches:Sarkari Udyogavannu Hege Padeyuvudu,How To Get Government Jobs?,


vokalandroid